MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

W kwietniu przebywała w Taszkiencie, Samarkandzie i Bucharze misja edukacyjna UZBEKISTAN 2018, największa w historii współpracy akademickiej pomiędzy naszymi krajami. Połączyliśmy siły 17 polskich uczelni, MNiSW, KRASP, Ambasady RP, IROs Forum i Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", aby zdynamizować współpracę polskiego szkolnictwa wyższego z tym niezwykłym krajem leżącym w sercu Azji Centralnej.

Wprawdzie w Polsce odruchowo kojarzymy Uzbekistan z grupą krajów "poradzieckich", ale z młodymi ludźmi z Taszkientu, czy Samarkandy często łatwiej jest rozmawiać po angielsku, niż w języku Puszkina... Uzbekistan nie ma granicy z Rosją i to wyjaśnia część tamtejszej specyfiki. Owszem, wspólna historia jest ważna, ale przyszłość jeszcze ważniejsza, a tę budują Uzbecy rozglądając się na różne strony świata. Widzą również Polskę.

Liczba studentów uzbeckich w naszym kraju zaczęła od kilku lat systematycznie wzrastać - w roku akad. 2010/11 było ich 52, a w roku 2016/17 jest już 355 (wzrost o 27% w stosunku do roku poprzedniego)! Analizy demograficzne i rosnąca mobilność młodych Uzbeków wskazują, że ten trend rosnący może się utrzymać i nawet przyspieszyć. Aby tak sie stało, potrzebna jest większa aktywność polskich uczelni na tym rynku.

Dlatego połączyliśmy wysiłki w ramach misji edukacyjnej polskich uczelni UZBEKISTAN 2018. Wyjazd zorganizowany został w kwietniu w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną "Perspektywy", a partnerem merytorycznym została sieć biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych IROs Forum (z ramienia której główny wysiłek wzięła na siebie Ewa Kiszka z GUMed). Wsparł nas Departament Współpracy Międzynarodowej MNiSW (reprezentowany w Taszkiencie i Samarkandzie przez Agnieszkę Berezę), a kierownictwo Ambasady RP w Taszkiencie - z Jego Ekscelencją ambasadorem Piotrem Iwaszkiewiczem i pilotującym całość programu i pobytu w Uzbekistanie Tomaszem Kollatem - wykorzystało swoje kontakty i dołożyło wysiłków, aby całość zakończyła się sukcesem.

Nie będzie długofalowej wymiany studenckiej bez rozwinięcia współpracy akademickiej. Dlatego głównym merytorycznym wydarzeniem podczas misji UZBEKISTAN 2018 była debata "okrągłego stołu" w Taszkiencie - zorganizowana staraniem Ambasady RP i Ministerstwa Edukacji Uzbekistanu, z szerokim udziałem rektorów oraz władz uczelni Polski i Uzbekistanu zainteresowanych nawiązaniem lub rozwinięciem kontaktów bilateralnych. Ze strony polskiej debatę otworzył ambasador Piotr Iwaszkiewicz, a udział w niej wzięli przedstawiciele wszystkich uczestniczących uczelni.

Ale główna część obrad odbyła się podczas przedłużonej (i to bardzo!) przerwy, która przekształciła się w polsko-uzbecki piknik akademicki, jako że gospodarze - prestiżowy Taszkiencki Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny, którego absolwentem był Islom Karimow, pierwszy prezydent niepodległego Uzbekistanu -  zorganizowali całość w uczelnianym parku, wśród odtworzonych pieczołowicie historycznych zespołów zabytkowych Samarkandy, Buchary i Chiwy.

Również w Samarkandzie i Bucharze odbyły się spotkania i debaty na uczelniach: na Państwowym Uniwersytecie Samarkandzkim oraz Państwowym Uniwersytecie w Bucharze. Łącznie podczas misji polskie uczelnie podpisały lub uzgodniły ze swoimi uzbeckimi partnerami kilkanaście porozumień o współpracy.

We wszystkich trzech odwiedzonych miastach polskie uczelnie uczestniczyły też - na stoisku narodowym pod hasłem "Study in Poland" - w międzynarodowych targach edukacyjnych "Education and Profession 2018". Polskie stoisko było wszędzie przez cały czas oblegane (co sugestywnie pokazują zdjęcia). Daje to gwarancję, że Klub Absolwentów Polskich Uczelni uroczyście zainaugurowany przez Ambasadę RP (wielkie brawa za tę inicjatywę!) w pierwszym dniu pobytu naszej misji edukacyjnej będzie miał w nadchodzących latach coraz więcej członków.

Był to wyjazd pracowity, ale nie ma wątpliwości, że efekty warte będą włożonego przez wszystkich partnerów wysiłku! Pamiętać trzeba zarazem, że Azja Centralna to rynek dla cierpliwych i wytrwałych, nic nie dzieje się tam nagle i od razu, ale nawiązane kontakty zawsze procentują.

Zgłaszane i dyskutowane pomysły, projekty porumień i wizytówki zaowocują zwiększonym ruchem akademickim w obu kierunkach. A gdyby jeszcze udało się uruchomić bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa-Taszkient, to tłok na tej linii byłby gwarantowany!

Perspektywy

W misji UZBEKISTAN 2018 uczestniczyły następujące uczelnie i instytucje: MNiSW, KRASP, UJ, UMK, UŁ, UŚl., UMCS, AGH, PG, PŚl., ATH, PWr., GUMed, UE Katowice, UR Kraków, PJATK, Collegium Civitas, WSEiK w Warszawie, UWr., IROs Forum i Fundacja Edukacyjna "Perspektywy".

Taszkient

Samarkanda

Buchara

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt