MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Sobota, 26 maja jest ostatnim dniem matur. Po egzaminach pisemnych kończy się egzamin ustny sprawdzianem z języków obcych nowożytnych oraz języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Absolwenci obowiązkowo przystępują do: dwóch egzaminów w części ustnej ‎ i czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej to: język polski (bez określania poziomu)‎ i  język obcy nowożytny (bez określania poziomu).‎

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎ język polski (na poziomie podstawowym)‎,  matematyka (na poziomie podstawowym)‎, język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym)‎, wybrany przedmiot dodatkowy (na poziomie rozszerzonym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w ‎części pisemnej (poziom podstawowy).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt