MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Kształtowanie rzeczywistości i świadomości społeczeństwa w kontekście projektowania wspólnego otoczenia, a przy tym rewizja funkcji i założeń kulturotwórczych przestrzeni – w myśl tej idei artyści, teoretycy i projektanci architektury wnętrz z Europy spotkają się w ramach V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Wydarzenie odbędzie się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie w dniach 7-25 marca 2018 r.

Małopolski Ogród Sztuki, archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Tegoroczna edycja Biennale otwiera obchody Jubileuszu 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i została zorganizowana pod patronatem Rektora ASP prof. Stanisława Tabisza przez Wydział Architektury Wnętrz we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Piąta edycja wydarzenia poświęcona jest szeroko rozumianej architekturze Małopolskiego Ogrodu Sztuki, który jest integralną częścią Teatru im. Juliusza Słowackiego. To w odniesieniu do tradycji otoczenia i miasta próba redefinicji funkcji tego miejsca w istniejącej przestrzeni architektonicznej. To także próba adaptacji i integracji architektury zastanej wobec współczesnych wyzwań oraz uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych zachodzących we wnętrzach ekspozycyjnych, a także wokół budynku MOS-u. Potrzeba zmian omawianej przestrzeni wymaga nowatorskiego czy wręcz wizjonerskiego podejścia do architektury modernistycznej i jej funkcji, by w konsekwencji nadać omawianej przestrzeni czytelną strukturę, stanowiącą miejsce do korzystania z proponowanej oferty kulturalnej. W odpowiedzi na aktualne wyzwania użytkowe i zapotrzebowanie odbiorców, piąta edycja Biennale zachęca do dialogu, otwiera się na społeczeństwo lokalne i stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę wielofunkcyjnych i wielokulturowych przestrzeni.

Celem tegorocznej edycji Biennale jest dialog rozumiany jako integracja środowiska,  a także zachęta do współpracy w ramach tworzenia wspólnej przestrzeni użyteczności publicznej, w której przyszło nam żyć i realizować swoje scenariusze życiowe – mówi dr hab. Beata Gibała-Kapecka prof. ASP, Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP współorganizator Biennale. Jako architekci wnętrz kreujemy nie tylko przestrzeń i najbliższe otoczenie, ale także świadomość użytkowników. Biennale to niejako pretekst do rozmowy. Zachęcamy, aby w projekt tworzenia naszej wspólnej przestrzeni zaangażowała się cała społeczność – studenci, mieszkańcy Krakowa, a nawet osoby, które nie znają specyfiki tego miejsca. Tym sposobem budujemy naszą wspólną rzeczywistość – dodaje.

W ramach Biennale - pod hasłem „RE/IN/VENTING” - od 7 do 25 marca 2018 r. odbywają się: międzynarodowa konferencja naukowa z udziałem zaproszonych osobistości ze świata nauki, sztuki i architektury z Polski oraz z zagranicy, konferencja studencka, konferencja dziekanów Wydziałów Architektury Wnętrz z Polski, spektakle, warsztaty i prezentacje projektów zrealizowanych w ramach interdyscyplinarnych działań Wydziału Architektury Wnętrz z tożsamymi ośrodkami naukowymi
i projektowymi, a także wystawa prac nagrodzonych w konkursie studenckim pt. „mosspace re/in/venting”, którego główny temat projektowej kulturotwórczej redefinicji przestrzeni stanowiły wnętrza i dziedzińce Małopolskiego Ogrodu Sztuki
w Krakowie. Program ubogaci również ekspozycja „SHOWROOM INTERIOR DESIGN images”, która została przygotowana specjalnie na to wydarzenie w przestrzeniach MOS-u i którą współtworzą manifesty Wydziałów Architektury Wnętrz z całej Polski. Warty uwagi będzie również międzynarodowy projekt „SCAFFOLDING_PROJECT”, który powstał przy współpracy z architektem Samuelem Gonçalvesem z portugalskiego biura SUMMARY, autorem jednej z instalacji podczas XV Biennale Architektury w Wenecji.

Wernisaż, w ramach którego po raz pierwszy zostaną zaprezentowane prace finalistów konkursu studenckiego „mos re/in/venting” odbędzie się 7 marca 2018 r., o godzinie 19.00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. Wystawę będzie można oglądać do 25 marca. W dniach 8-9 marca odbędzie się konferencja naukowa z udziałem artystów, teoretyków, projektantów architektury wnętrz oraz studentów wyższych uczelni artystycznych i projektowych. Spotkanie tego międzynarodowego gremium będzie jednocześnie zaproszeniem do refleksji nad współczesną formą ekspozycyjną Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie – w przestrzeni architektonicznej i otoczenia w odniesieniu do tradycji, kontekstu miejsca i miasta.

V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz to wyjątkowe wydarzenie, które skupia wybitnych artystów z całej Europy. Zaproszeni goście podzielą się swoją wiedzą, emocjami oraz sposobem postrzegania przestrzeni, jako determinantą codziennego życia mieszkańców miast.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie na przestrzeni lat

Krakowska ASP to najstarsza polska uczelnia plastyczna – została utworzona w 1818 roku na mocy statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1826 roku wyłączono ją spod zwierzchnictwa dziekana Oddziału Literatury i podporządkowano bezpośrednio rektorowi UJ. Wkrótce na czele Akademii stanęli pierwsi dyrektorzy: najpierw Józef Peszka, a następnie Józef Brodowski – autor projektu utworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poza wspomnianymi profesorami malarstwa i rysunku, najważniejszą rolę odgrywali rzeźbiarze: Józef Riedlinger i jego następca Józef Schmelzer.

W 1833 roku Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie została odłączona od Uniwersytetu Jagiellońskiego, by jako Szkoła Rysunku i Malarstwa stała się częścią Instytutu Technicznego, funkcjonując w ten sposób przez kolejne czterdzieści lat.

W 1873 roku Szkoła Rysunku i Malarstwa stała się samodzielną Szkołą Sztuk Pięknych, a jej dyrektorem został Jan Matejko, który m.in. zainicjował budowę gmachu Akademii przy dzisiejszym placu Jana Matejki. Budynek powstał w 1879 roku, a autorem projektu został Maciej Moraczewski.

W 1895 roku dyrektorem Szkoły został Julian Fałat, dzięki któremu w 1900 roku Szkoła Sztuk Pięknych została przekształcona w Akademię Sztuk Pięknych i ponownie uzyskała status akademicki. Profesorami ASP zostali wówczas najwybitniejsi artyści Młodej Polski:  Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Jan Stanisławski, Teodor Axentowicz, Stanisław Wyspiański, Józef Mehoffer, a także rzeźbiarz Konstanty Laszczkę. W 1905 roku Julian Fałat został pierwszym rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W późniejszym czasie, najwyższy urząd w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych piastowali: Wyczółkowski, Axentowicz, Laszczka, Malczewski oraz Mehoffer. W czasie wojny Austriacy przejęli większość gmachu ASP dla celów wojskowych, ale samej uczelni nie zamknęli. W okresie międzywojennym rektorami ASP byli Wojciech Weiss, Józef Gałęzowski, Adolf Szyszko-Bohusz czy Fryderyk Pautsch.

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zlikwidowali Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i założyli w jej miejsce Kunstgewerbeschule, czyli szkołę rzemiosła artystycznego, istniejącą do 1943 roku. Na terenie gmachu okupanci urządzili później sierociniec dla niemieckich dzieci oraz koszary wojskowe.

Po II wojnie światowej Akademia zyskała nowe budynki, m.in. te przy ul. Smoleńsk i przy ul. Humberta, została też podzielona na wydziały. Przyłączenie do ASP w 1950 roku Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych otworzyło Akademię na nowe kierunki kształcenia. W latach 1950-1956 Akademia funkcjonowała pod nazwą Akademia Sztuk Plastycznych. W 1979 roku nadano Akademii imię Jana Matejki.

Od 1945 roku godność rektora piastowali: Eugeniusz Eibisch, Zbigniew Pronaszko, Zygmunt Radnicki, Konrad Srzednicki, Mieczysław Wejman, Czesław Rzepiński, Marian Konieczny, Włodzimierz Kunz, Jan Szancenbach, Stanisław Rodziński, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski oraz obecny rektor Stanisław Tabisz.

Obecnie kształcenie w Akademii odbywa się na siedmiu wydziałach: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki, Architektury Wnętrz, Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych oraz Intermediów.

Rok 2018 to wyjątkowy w historii krakowskiej ASP czas. Dwustuletnia rocznica Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zbiega się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, co w symboliczny sposób uświetnia jubileusz Uczelni.

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI

Budynek przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie na przestrzeni lat

Początkowo, przy ulicy Rajskiej mieściła się ujeżdżalnia koni. Na początku XX wieku powstała scena Teatru Ludowego; zainstalowano centralne ogrzewanie, a w 1909 r. aparaturę kinową. Wieczorem odbywały się spektakle, natomiast po południu wyświetlano obrazy filmowe. W budynku ujeżdżalni działały zmieniające nazwy kina, aż wreszcie w 1916 r. gmach wykupiła rada miasta, która zleciła przebudowę budynku na teatr – miał się tym zająć słynny architekt Jan Zawiejski. Przyłączył on do hali ujeżdżalni dawne stajnie i budynek mieszkalny na zapleczu. Umieścił tam foyer i garderoby, dobudował też hol wejściowy. Tak stworzony teatr mógł pomieścić 800 osób. Do wystroju wnętrz przyczynił się natomiast Jan Bukowski, zdobiąc je ciekawą polichromią. Na Rajskiej rozpoczął działalność Miejski Teatr Operowy. Później  teatr Nowości, kabaret Gong i rewia Pantera. W 1931 r.  zlikwidowano scenę i zamieniono teatr na salę wystawową, a potem – na pracownie dekoratorskie i magazyny.

Od 1948 roku w budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie mieściły się pracownie sceno-techniczne Teatru im. Juliusza Słowackiego, a także, na mocy podnajmu, Teatru Starego. Obiekt był w złym stanie technicznym i nadawał się do kapitalnego remontu lub do całkowitej rewitalizacji. Wydawało się oczywiste, że dalsze utrzymanie warsztatów teatralnych w tej lokalizacji nie ma racjonalnego uzasadnienia.

Prace nad nowym zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Rajskiej nasiliły się w latach 2002 - 2006. Po wielu propozycjach i dyskusjach ówczesny dyrektor Krzysztof Orzechowski przedstawił Zarządowi Województwa Małopolskiego wstępną koncepcję tego budynku, który w niedługim czasie został mianowany Małopolskim Ogrodem Sztuki łączącym zadania wielofunkcyjnej sali widowiskowo – teatralnej oraz mediateki.

Na początku 2005 roku ogłoszono otwarty konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku przy ul. Rajskiej 12
w Krakowie na potrzeby „Małopolskiego Ogrodu Sztuki”. Konkurs miał charakter realizacyjny. Zwycięzcami zostali K. Ingarden i J. Ewy Architekci sp. z o. o. Realizacja MOS-u została wpisana do WPI, jako indykatywny projekt Województwa Małopolskiego, realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Nowoczesny obiekt kultury, który funkcjonuje dziś jako Małopolski Ogród Sztuki, będący niezmiennie częścią Teatru im. Juliusza Słowackiego, powstawał w latach 2010-2012. Nowa odsłona tego miejsca to przede wszystkim wyróżniająca je otwarta formuła, wielofunkcyjność, nowoczesna sala widowiskowa, świetnie wyposażona technicznie i dzięki możliwości dokonywania zmian w układzie scena-widownia, spełniająca potrzeby nowatorskich, eksperymentalnych realizacji teatralnych. Projektanci starali się też wpisać budynek MOS-u w otoczenie. Prowadząc kształt zadaszenia zgodnie z linią dachów sąsiednich zabudowań, wtopili obiekt w przestrzeń, podnosząc zarazem jego jakość. Dziś ta pięciokondygnacyjna bryła obiektu łączy
w sobie elementy zabytkowe z nowoczesnymi – za szklaną fasadą zobaczyć można odtworzony fragment muru dotychczasowego budynku, w którym mieściły się pracownie sceno-techniczne Teatru im. J. Słowackiego. Ściana została na nowo ułożona z ponad stuletnich odczyszczonych cegieł.

W obiekcie mieści się wielofunkcyjna sala widowiskowa, sala kinowa z profesjonalnym cyfrowym projektorem DCP oraz sale konferencyjne. Małopolski Ogród Sztuki w swych założeniach miał gromadzić wszelkie rodzaje sztuki pod jednym dachem, dlatego istotne stało się połączenie usług z zakresu kultury, sztuki i edukacji, mających na celu rozwijanie kompetencji kulturowych społeczności regionu i miasta. MOS u swoich podstaw ma zatem łączyć muzykę, teatr, sztukę instalacji i multimediów oraz jednoczyć i stymulować do kreatywnych działań młodych twórców.

Po kilku latach funkcjonowania Małopolskiego Ogrodu Sztuki nadszedł czas na reorganizację tego budynku. Kluczowym elementem zmian stała się konieczność wykreowania nowej, czytelnej struktury przestrzennej MOS-u i zwrócenie się jeszcze bardziej ku jego użytkownikom, definiując na nowo ich potrzeby, które tak szybko się zmieniają.

Dzisiejsza potrzeba zdefiniowania na nowo przestrzeni MOS pojawiła się w sposób niejako naturalny i wynika z zebranych przez te kilka lat funkcjonowania, doświadczeń i obserwacji mówi Anna Bas, specjalista ds. sztuk wizualnych Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Chodzi o stworzenie kontekstu, zupełnie nowej narracji budynku, bardziej przyjaznej, nastawionej na interakcję. Chcielibyśmy, żeby osoby przychodzące do MOS-u stały się współuczestnikami wydarzeń, a nie tylko konsumentami. Ta możliwość musi zostać dla nich znów wykreowana, żeby w tę przestrzeń weszli i poczuli się jak  u siebie. Chcemy zachęcić do swoistej wymiany, do komunikacji, stworzyć przestrzeń współuczestnictwa. W sposób nowatorski zwizualizować wielofunkcyjność tego budynku: jako przestrzeni sztuki, kultury, pracy, relaksu, komunikacji i kreacji – dodaje.

Małopolski Ogród Sztuki stał się zasadniczą częścią V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz. Międzynarodowy konkurs na nowe zdefiniowanie przestrzeni tego budynku musi uwzględnia potrzeby wielu grup społecznych – studentów wyższych uczelni artystycznych i projektowych, projektantów, pedagogów, a przede wszystkim społeczności lokalnej. Zaproszeni do refleksji nad rozmaitymi formami rewizji ponowoczesnych wzorców kulturotwórczych w odniesieniu do przestrzeni i wnętrz architektury i miasta są również artyści z Polski i zza granicy. Kolejną wartością tego przedsięwzięcia jest fakt, że projekt koncepcyjny aranżacji MOS-u pozwala studentom wejść we wspólną przestrzeń twórczą z autorem budynku – czołowym architektem Krakowa – Krzysztofem Ingardenem.

Konkurs MOS RE/IN/VENTING

Mos re/in/venting to hasło tegorocznego konkursu na przygotowanie projektu redefinicji przestrzeni wnętrz i przestrzeni wokół budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (ul. Rajska 12, Kraków). Jury oceniało między innymi ideę i wizjonerskie rozwiązanie projektowe, kontekst miejsca, estetykę, funkcjonalność i różnorodność użytkowania, uwzględnienie życia społecznego, względy ekologiczne, twórczy wkład artystów w planowanie przestrzeni miasta oraz artystyczny
i indywidualny poziom prezentacji projektowej.

Nagrody przyznane przez jury w składzie:  Stanisław Tabisz (Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Krzysztof Głuchowski (Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie), Krzysztof Ingarden (Architekt, projektant Małopolskiego Ogrodu Sztuki), Agnieszka Łakomy (Plastyk Miasta Krakowa),  Beata Gibała-Kapecka (Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie), Bohdan Lisowski (Prezes SARP Kraków) Mauro Afro Borella (Accademia di Belle Arti di Brera, Politecnico di Milano), Marco Bonetto (President of the Targa Rodolfo Bonetto):

 • Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Magdalena Czuj

 • I Nagroda fundowana przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 3 300 zł (brutto) – Anna Sosnal
 • II Nagroda fundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w wysokości 3 300 zł (brutto) – Magdalena Jankowska
 • I Wyróżnienie honorowe – Edyta Ptasznik
 • II Wyróżnienie honorowe – Magdalena Krzyżak
 • Wyróżnienie honorowe przyznane dodatkowo przez Jury – Justyna Jasek
  i Maria Anweiler

Konkurs obejmował trzy kategorie:

 • OPEN SPACE

Zakres opracowania: architektura miejsca i otoczenie, prezentacja różnorodnych działań artystycznych w relacji z otoczeniem czy też rola Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie. Projekt mógł uwzględniać redefinicję istniejącej funkcji obiektu.

 • SPACE OF ARCHITECTURE

Zakres opracowania: architektura wnętrz z funkcją według planowanej strategii rozwoju instytucji poszerzona o nowe współczesne, wizjonerskie założenia funkcjonalno-przestrzenne.

 • SPACE IN DETAIL

Zakres opracowania: elementy wyposażenia w przestrzeni wnętrz lub przestrzeni publicznej wokół Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Nagrodzone prace będą prezentowane w Małopolskim Ogrodzie Sztuki do 25 marca 2018 r. Zwycięski w konkursie „mos re/in/venting” projekt będzie miał szansę na realizację w strukturach Małopolskiego Ogrodu Sztuki – z uwzględnieniem założeń architektonicznych i funkcjonalnych.

PROGRAM V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE ARCHITEKTURY WNĘTRZ

7.03.2018 Małopolski Ogród Sztuki

12.30 Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Architektury Wnętrz

19.00 Otwarcie 5 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz Inauguracja obchodów Jubileuszu 200-lecia istnienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
w Krakowie

Ogłoszenie wyników Konkursu Studenckiego 5 Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz mosspace re/in/venting

Parateatralna Akcja Performatywna / koordynatorzy: Marek Braun, Karolina Baniowska, Michał Telega / wykonawcy: studenci I roku studiów II stopnia WAW ASP Kraków

Wernisaż wystawy prac konkursowych i działań przestrzennych zrealizowanych w ramach 5MBAW / kurator: Marek Braun / koordynator:  Anna Bas  / oprawa multimedialna wystawy: Wojciech Kapela / oprawa graficzna biennale: Patrycja Ochman

Kostka Gepperta / Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / autorzy projektu: Aleksandra Gajzler-Baranowska, Agata Wojtyła-Młynarczyk opis: Kostka Gepperta prezentuje 6 pracowni dyplomujących z zakresu Projektowania Architektury Wnętrz i Projektowania Mebli na Kierunku Architektura Wnętrz oraz innowacyjną Pracownię Projektowania Przestrzeni Interaktywnych i Obiektów Multimedialnych. 60 kostek / 7 pracowni / 15 dydaktyków / wybrane projekty pedagogów i studentów

Aequatio quadratica / Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie / autorzy projektu: Barbara Kowalewska, Antoni Grabowski, Anna Skołożyńska-Ciecier, studenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie / opis: Wydział Architektury Wnętrz ASP w Warszawie na V Międzynarodowym Biennale w Krakowie 2018 prezentuje instalację, która w sposób symboliczny jest manifestem efektów kształcenia naszych studentów na poziomie studiów licencjackich
i magisterskich. Ażurowa, modułowa konstrukcja swoją formą nawiązuje do logotypu naszej Akademii. Jest plastyczną interpretacją dydaktycznej strategii WAW, w której modułowość i powtarzalność są wyrazem zachowania przekazu treści historycznych z obszaru sztuki, filozofii i kultury. Jednocześnie jest świadectwem dbałości o przekazywanie młodemu pokoleniu niepodważalnych w aspekcie artystycznym wartości. Rozrzeźbienie modułów struktury świadczy o szerokim wachlarzu wiedzy i umiejętności, jakie swoim podopiecznym oferuje nasz Wydział. Świadczy też o otwartości na współczesne zasady i formy budowania nowych jakości w spojrzeniu na sztukę, projektowanie przestrzeni, obiektów.

Transformacja przestrzeni w aspekcie wnętrz widowiskowych / Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii UAP Poznań / autor projektu: Emilia Cieśla / opis: Projekt dotyczący zagadnienia przestrzeni widowiskowej poddanej transformacji to próba stworzenia i ukształtowania modelowej przestrzeni łączącej kilka funkcji widowiskowych o skrajnych wymaganiach kubaturowych i akustycznych. Stworzenie modelowej, uniwersalnej sali widowiskowej może stać się odpowiedzią na problemy związane ze społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami współczesnej przestrzeni, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, a także próbą pokonania trudności budowania nowych wielokubaturowych obiektów widowiskowych zlokalizowanych
w śródmieściu. Potencjał przekształcenia wnętrz na różne potrzeby daje możliwość opracowania rozwiązań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie istniejących przestrzeni widowiskowych oraz tworzenie wnętrz nowych sal widowiskowych zachowujących uniwersalność form i funkcji.

Drumillume / Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / autorzy projektu: Magdalena Jurkowska, Paweł Żelichowski / wykonanie instrumentu: Krzysztof Kopacz (Luna Drums) / układy  elektroniczne: Mateusz Michałek / opis: Drumillume to instalacja interaktywna, która otwiera na multisensoryczne doświadczenie przestrzeni. Pozwala odczuć, jak dźwięk i światło współtworzą otoczenie. Te dwie wartości zintegrowane zostały tu w jeden układ, który ożywa tylko w obecności człowieka. Instrument muzyczny pośredniczy w kontakcie między widzem a przestrzenną strukturą świetlną.

E3 Exploration Education Essence / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia / autorzy projektu: Arkadiusz Polewka, Anna Pazdur-Czarnowska, studenci: Anna Doświadczyńska, Adrianna Zymek, Katarzyna Osipowicz, Daria Zawitaj, Michał Płażek / opis: E3 to metaforyczny zapis procesu formułowania problemu projektowego i odnajdowania esencji projektowanego wnętrza. Łączy składowe istotne dla kierunku Projektowania Architektury Wnętrz i Otoczenia. Poszukiwanie, uczenie się, istota rzeczy. Przeskalowany parawan plażowy oraz fragment plaży to obszar poszukiwań i doświadczeń, w znajdowaniu istoty projektowanego wnętrza pomoże detektor metalu. Dziś każdego stać na własne plażowe M3.

Silhouette / autorzy projektu: Patrycja Ochman, Magdalena Pińczyńska WAW ASP Kraków / opis: Projekt niematerialnej przestrzeni, w której ruch transformowany jest na dźwięk i kolor. Źródłem dźwięku jest prąd elektryczny, źródłem koloru światło. Można grać na instrumencie, w ogóle go nie dotykając. Można budować przestrzeń układem cieni i ciał. Można tworzyć dźwięki ruchem dłoni. Można zanurzyć się w przestrzeni, próbując jej dotknąć.  Można tworzyć coś razem z innymi. Silhouette pozwala usłyszeć przestrzeń i zobaczyć jej interferencje – przenikanie i nakładanie się warstw budujących jej objętość. Każda warstwa ma wpływ na kolejną. Kolory mieszają się ze sobą jak kolejne wymiary realnej rzeczywistości. Instalacja pomaga dostrzec to, co w rzeczywistości jest niedostrzegalne – a dzieje się wokół nas, pozwala odczuć przestrzeń.

Pchły / autorzy projektu: Magdalena Pińczyńska, Patrycja Ochman / z udziałem studentów I roku WAW ASP Kraków: Justyna Skalska, Aleksandra Jędryka, Justyna Kopacz, Balbina Świątek / podziękowania za wsparcie technologiczne: Tomasz Wójcik / pomoc techniczna: Hubert Albertusiak / opis: Instalacja powstała w trakcie warsztatów akademickich pod hasłem „Projektowanie informacji w przestrzeni publicznej” przeprowadzonych w ramach międzynarodowego festiwalu Patchlab 2017 przez Magdalenę Pińczyńską i Patrycję Ochman na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. W ramach warsztatów odbył się wykład grupy Technopolitics z Wiednia (Doron Goldfarb, Ina Zwerger) „The timeline – praca z danymi i ich wizualizacja”.

Projektowanie informacji wizualnej w przestrzeni to prowadzenie wielowątkowej gry między nadawcą komunikatu a jego odbiorcą. Instalacja pokazuje charakter kodowania przestrzeni za pomocą światła, koloru, kierując uwagę na wielowarstowowość przekazu i jego interpretacji. Podwieszone nad podłogą Pchły zapraszają do podjęcia tej gry, do analogowego mappingu informacji na swoim ciele. Informacja w przestrzeni publicznej może być rodzajem zabawy, która inspiruje do czytania przestrzeni w nowy, niestandardowy sposób.

ZAWIESZENIE / koncepcja: Anna Pyrkosz / autorzy projektu: Anna Hanysz oraz studenci II roku studiów II stopnia WAW ASP Kraków: Sylwia Bajek, Paulina Bielaszka, Paulina Hałasa, Karolina Koziara, Krystian Motyl, Dominika Pawłowska, Zuzanna Sochacka / opis: Zawieszenie umieszczone będzie w tzw. Ogrodzie Pionowym MOS-u przy ul. Rajskiej i jest wspólnym mianownikiem pomiędzy architekturą a ubiorem. Punktem wyjścia do stworzenia projektu jest wieszak – element jednoznacznie kojarzący się z ubiorem. Powstała forma architektoniczna złożona jest z ponad 3800 sztuk wieszaków oraz 5000 sztuk opasek kablowych połączonych w geometryczne przestrzenne moduły.

SCAFFOLDING_PROJECT / autorzy projektu: Samuel Gonçalves, Karolina Baniowska, Paweł Żelichowski / studenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP Kraków: William Gimbarski da Silva, Emilia Grzesik, Dominika Łątka, Aleksandra Mędrecka, Maria Ciborowska, Paulina Hałasa, Karolina Koziara, Alicja Mej, Zuzanna Sochacka, Anna Kosela, Klaudia Bugajska, Zuzanna Wszoła, Weronika Blitek, Julia Rembilas, Lusine Simonyan, Ewa Słodzińska, Viktoria Stankevich / studenci Wydziału Form Przemysłowych ASP Kraków: Magdalena Zygier, Emilia Szeszko, Katarzyna Głos, Aleksandra Radlak / opis: Głównym celem tego projektu jest zdefiniowanie różnych sposobów tworzenia wnętrza, innymi słowy tworzenie ścian oddzielających przestrzeń wewnętrzną i zewnętrzną. W tym celu zakładamy, że mamy podstawową konstrukcję ramową wykonaną z rusztowania. Rusztowanie charakteryzuje zerowy stopień struktury (bez ozdób, bez dekoracji), tzn. definiuje przestrzeń i określa obwód, ale nie tworzy wnętrza. W ten sposób możemy założyć, że rusztowanie jest dla architektury białym płótnem. Cechy instalacji: przystępność rozwiązania ze względu na cenę, niewielka waga, mobilność – rozwiązanie modułowe, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, redukcja grubości ściany przy zachowaniu wydajności technicznej, uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego, wykorzystanie materiałów z recyklingu. SCAFFOLDING_PROJECT powstał w ramach współpracy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z biurem architektonicznym SUMMARY z Porto w Portugalii, działającym w Uniwersyteckim Parku Technologicznym w Porto – UPTEC Porto. SUMMARY specjalizuje się w rozwiązaniach o wysokiej efektywności przy optymalizacji czasu i zasobów, niejako odpowiadając na wyzwania współczesnego świata. Przykładem realizacji tej idei może być modułowy system GOMOS pokazany na XV Biennale Architektury w Wenecji w 2016 roku.

MY / autor projektu: Tomasz Wesołowski / opis: Etiudy – impresje filmowe
4_IN_B / autor projektu: Tomasz Wesołowski / muzyka: Aleksander Brzeziński Incydent / autorzy projektu: Wojciech Kapela, Tomasz Wesołowski/
muzyka: Aleksander Brzeziński
Piękna Akademia / autor: Paweł Jasica

Konferencja naukowa

8 marca o godz. 10.00 w Sali Kupferhaus Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, rozpocznie się konferencja naukowa V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz – z udziałem zaproszonych ekspertów i pasjonatów architektury wnętrz z całej Europy. Na tegoroczne Biennale w Krakowie został zaproszony Samuel Gonçalves –założyciel SUMMARY czyli studia architektonicznego utworzonego w roku 2015 w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu w Porto w Portugalii. W 2016 roku SUMMARY została wybrana do zaprezentowania pracy INFRASTRUCTURE-STRUCTURE-ARCHITECTURE” [INFRASTRUKTURA-KONSTRUKCJA-ARCHITEKTURA] w ramach wystawy głównej La Biennale di Venezia. W roku 2017, studio SUMMARY odebrało nagrodę RED DOT AWARD [NAGRODA CZERWONEJ KROPKI]  w kategorii „habitat”.

Poszukując równowagi pomiędzy pragmatyzmem a eksperymentalizmem, to młode studio sięga po rozwiązania mające stanowić odpowiedź na poważne wyzwanie, które współczesny świat stawia architekturze – w jaki sposób sprawić, aby akt tworzenia budowli stał się procesem coraz bardziej uproszczonym? Firma SUMMARY opracowała „System budowania Gomos”, w którym na pierwszy plan – jako główny wątek praktyczny – wysuwa się optymalizacja procesów budowalnych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI:

10.15–10.35    „Klastry jako jedna z kluczowych koncepcji architektonicznych EXPO

                         2015” Dominika Sobolewska / ASP Wrocław

10.45–11.05    „Przestrzeń zapisana – wynaleziona po raz wtóry” Joanna Łapińska /

                         ASP Kraków

11.15–11.35     „Miejskie przeszycie - analiza jednej ulicy” Iwona Cała / ASP    

                          Warszawa

11.35–12.30     panel dyskusyjny

12.30–12.50     „SCAFFOLDING_PROJECT”  Samuel Gonçalves – architectural office 

                         Summmary, UPTEC Porto, Portugal

13.00–13.20    „Publicspace. Re/in/venting” Tadeusz Pietrzkiewicz / ASP Gdańsk

13.30–13.50    „Intro. Przestrzeń możliwa” Patrycja Ochman / ASP Kraków

14.00                panel dyskusyjny / zakończenie konferencji / poczęstunek

 

9.03.2018 Tytano Dolne Młyny

Międzynarodowa konferencja naukowa Tytano Space Re/in/venting

10.00 / Tytano, Dolnych Młynów 10

Prezentacja projektów laureatów 5 MBAW

Panel dyskusyjny

Prezentacje / studenci Kół Naukowych Wydziału Architektury Wnętrz, Wydziału Rzeźby ASP im. Jana Matejki w Krakowie, studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk, Samuel Gonçalves – architectural office Summmary, UPTEC Porto, Portugal Prezentacja projektu TytanoSpace re/in/venting / oprowadzenie kuratorskie / kuratorzy projektu: Joanna Łapińska, Patrycja Ochman, Małgorzata Zbroińska-Piątek / autorzy: studenci Wydziału Architektury Wnętrz ASP Kraków: Maria Talaga, Barbara Rosół, Karina Milczina, Paulina Pasztaleniec, Patrycja Krzanowska, Dominika Sokół, Dominika Nikiel, Zuzanna Kaproń / studenci Wydziału Rzeźby ASP Kraków: Marcin Ciszewski / studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk: Barbara Śrutwa, Kasia Rajca, Karolina Kusz, Alicja Korbut, Joanna Szatkowska / opis: Instalacja przestrzenna prezentuje re/in/venting przestrzeni jednej z hal budynku Tytano przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie. Projekt zakładał wynalezienie jej na nowo (re/in/venting) przy zastosowaniu wszelkich dostępnych środków twórczych, za pomocą różnych mediów, łącząc doświadczenia, emocje i metody opisywania rzeczywistości. Kreatywna interpretacja, skupiona na odbiorze przestrzeni, umożliwiła zaprojektowanie i zbudowanie jej równocześnie w materialny i niematerialny sposób. Powstała w ten sposób interaktywna instalacja przyczyni się do spojrzenia na proces projektowy i wynikającą z niego przestrzeń w oryginalny sposób: pustostan jest stanem, w którym „pusto” wcale nie musi oznaczać pustki, ale może prowadzić swojego gościa po nitce do kłębka nowych idei. Te i inne tematy nabiorą kształtów w przestrzeni i staną się sceną dla przeprowadzonej 9 marca konferencji.

Wystawa prac konkursowych „mos space re/in/venting”

Do 25 marca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, w godz. 11.00-19.00 czynna będzie wystawa prac konkursowych, a także wystawa działań przestrzennych zrealizowanych w ramach 5MBW.

V Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz

Biennale jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Tegoroczna edycja otwiera obchody Jubileuszu 200-lecia Uczelni i została zorganizowana we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pod patronatem Rektora ASP w Krakowie prof. Stanisława Tabisza. Krakowskie Biennale jest jedynym tego typu odbywającym się w Polsce przedsięwzięciem naukowym poświęconym architekturze wnętrz. Do udziału w nim zaproszono artystów, projektantów, humanistów i studentów wyższych uczelni artystycznych i projektowych w kraju i zagranicą. Pierwsza edycja odbyła się pod hasłem „Dialog w przestrzeni” i miała miejsce w lutym 2010 roku, druga edycja odbyła się w marcu 2012 roku pod hasłem „Miasta-ogrody przyszłości”, trzecia edycja odbyła się marcu 2014 roku pod hasłem „Space Reloading” a zeszła edycja w roku 2016 pod hasłem „Energy Self/ie Space”. Tematem tegorocznego V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz jest szeroko rozumiana architektura Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie jako istotnego elementu wnętrza miasta: „Mos re/in/venting”

NAGRODZONE PRACE

Grand Prix V Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz

Indeks Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - Magdalena Czuj

I Nagroda fundowana przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – Anna Sosnal

II Nagroda fundowana przez Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Magdalena Jankowska

I Wyróżnienie honorowe – Edyta Ptasznik

II Wyróżnienie honorowe – Magdalena Krzyżak

Wyróżnienie honorowe przyznane dodatkowo przez Jury – Justyna Jasek
i Maria Anweiler

Kontakt dla mediów:

 • Beata Gibała-Kapecka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 601 669 065
 • Joanna Kubicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 604 555 987
 • Anna Bas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 534 732 735
 • Marek Braun - kurator wystawy, tel. 601 522 041
 • Agata Karbowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 501 461 034

Więcej informacji na stronie: www.inaw.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt