MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

662 uczniów z całej polski weźmie udział w II Etapie (wojewódzkim) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W środę 7 marca punktualnie o godzinie 11:00 w 16 województwach uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zmierzą się testem złożonym z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań problemowych. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest od 8 lat przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie odbywa się pod patronatem Ministra Sprawiedliwości i magazynu „Perspektywy”. Przez lata Olimpiada na stałe wpisała się w kalendarz ogólnopolskich konkursów sprawdzających wiedzę uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród osób chcących rozpocząć studia na kierunku prawo. Olimpiada jest także pierwszym w Polsce konkursem wiedzy obejmującym tematykę z zakresu prawa i państwa.

W tym roku do pierwszego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie zgłosiło się ponad 2200 uczniów z 263 szkół ponadgimnazjalnych z całej polski. Do II Etapu (wojewódzkiego) przeszli uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów z testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. Jest to 662 uczniów. Najwięcej uczestników II etapu pochodzi z województw małopolskiego (158 osób), podkarpackiego (140), śląskiego (77) i dolnośląskiego (63). Po ponad 30 osób test rozwiąże w woj. lubelskim (34), opolskim (34) i mazowieckim (32). W łódzkim do Olimpiady przystąpi 27 uczniów. Poniżej 20 uczestników będzie w województwach: pomorskim (19), kujawsko-pomorskim (18), podlaskim (18), wielkopolskim (13) i zachodniopomorskim (13). W świętokrzyskim test napisze 7 uczniów, w warmińsko-mazurskim 6, a lubuskim 3.

 

II Etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie na Podkarpaciu odbędzie się w kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Cegielnianej 14. Listę pozostałych okręgów i miejsc, w których uczniowie będą pisać test można znaleźć na stronie www.olimpiada.wspia.eu.

II Etap Olimpiady (wojewódzki) odbędzie się w środę 7 marca 2018 r. W 16 województwach uczestnicy będą musieli odpowiedzieć na 50 pytań testowych (jednokrotnego wyboru) i 6 pytań problemowych. Będą mieli na to 120 minut. W teście pojawią się pytania z różnych dziedzin nauki. Uczestnicy II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie muszą mieć wiedzę na temat m.in. historia państwa i prawa, prawoznawstwa i wiedza o społeczeństwie. W teście pojawią się również pytania z zakresu praw człowieka, Konstytucji, prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz prawa międzynarodowe i prawa UE.

 

Nagrody

Do III etapu – Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie – dostanie się tylko 30. najlepszych uczniów. Te osoby w kwietniu powalczą o cenne nagrody. Zajęcie I i II miejsca daje możliwość nieodpłatnego studiowania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w WSPiA.

Dodatkowo finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie mają możliwość podjęcia studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA, ale i m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady, uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący) i Prof. Ludwik Żukowski.

Olimpiada jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad nią objął Minister Sprawiedliwości. Patronem medialnym Olimpiady jest magazyn Perspektywy.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie www.olimpiada.wspia.eu, na www.facebook.com/olimpiada.panstwo.i.prawo i na twitter.com/OOWoPiP.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt