MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 

Już w najbliższy poniedziałek, 5 marca, na Politechnice Śląskiej odbędzie się druga edycja konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Wydarzenie zgromadzi w Gliwicach przedstawicieli środowiska akademickiego i otoczenia społeczno-gospodarczego nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Będą oni wspólnie dyskutować o najbardziej optymalnym modelu kształcenia studentów dostosowanym do potrzeb współczesnego rynku pracy. Głos w dyskusji dotyczącej kształcenia dualnego zabiorą również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, a także Jan Filip Staniłko z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Konferencja będzie miała miejsce w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach. Początek o godz. 10.00, natomiast o godz. 12.15 odbędzie się briefing prasowy.

Podczas tegorocznej edycji konferencji EDUAL dyskusja na temat studiów dualnych będzie w dużej mierze poświęcona dobrym praktykom realizowanym przez zagraniczne uczelnie. O swoich doświadczeniach opowiedzą m.in. przedstawiciele szkół wyższych z Francji, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier. U progu uchwalenia ustawy o Polskiej Platformie Przyszłości zostaną również poruszone tematy dotyczące centrów kompetencji Przemysłu 4.0 oraz kadr kształconych na potrzeby tych centrów.

W ramach wydarzenia odbędzie się również prezentacja Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, jednego z pierwszych tego typu centrów w Polsce, które rozpoczyna oficjalnie działalność. Zaplanowano także panele tematyczne oraz rozmowy ze studentami kształcącymi się na studiach dualnych. 

Duże zainteresowanie ubiegłoroczną konferencją i prawie 600 uczestników były dowodem na to, że dyskusje i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi edukacji dualnej są aktualne i bardzo potrzebne. Jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy studia dualne zostały zdefiniowane w ustawie o szkolnictwie wyższym, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamiają konkursy poświęcone takiej edukacji – podkreśla rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. – W nazwie konferencji nieprzypadkowo zawarto również termin Przemysł 4.0. Jednym z głównych celów edukacji dualnej jest bowiem  wykształcenie absolwenta przygotowanego do wprowadzania i wykorzystywania zaawansowanych technologii – dodaje rektor. 

Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL jest organizowana przez Politechnikę Śląską wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wydarzeniu będą towarzyszyć XX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbędą się na terenie Ośrodka Sportu w hali przy ul. Kaszubskiej 28 w Gliwicach.

Program konferencji jest dostępny na stronie: http://edual.pl/

*****

Politechnika Śląska będzie gościć rektorów uczelni technicznych z całej Polski

Rektorzy wyższych szkół technicznych z całej Polski przyjadą w niedzielę, 4 marca, na Politechnikę Śląską, aby wziąć udział w trzydniowym posiedzeniu  KRPUT-u, czyli Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Gliwicka uczelnia już po raz drugi będzie gospodarzem tego wydarzenia.

Podczas obrad rektorzy będą dyskutowali na temat aktualnych zmian w projekcie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym m.in. o nowych dziedzinach i dyscyplinach naukowych a implementacji Ustawy 2.0. Ważnym tematem będzie również zagadnienie innowacyjności uczelni w kontekście liczby uzyskanych patentów i innych praw wyłącznych przez szkoły wyższe, a także zmiany idące za wejściem w życie RODO, czyli nowego unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych. Rektorzy będą więc rozmawiać o bezpieczeństwie informacji, które jest podstawą procesów biznesowych uczelni technicznych, a także o tym, co RODO zmieni w podejściu do ochrony danych osobowych.

Uczestnicy KRPUT-u wezmą również udział w konferencji Edukacja Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”, która odbędzie się w poniedziałek, 5 marca, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to działające od 1989 roku (pod obecną nazwą od 1996 r.) stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Jej celem jest m.in. koordynowanie działań i poszukiwanie form efektywnej współpracy uczelni technicznych w zakresie prowadzonej przez nie działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i organizacyjnej. KRPUT występuje wobec organów władzy państwowej w sprawach dotyczących środowiska uczelni technicznych, wypracowuje i przedstawia organom wszystkich szczebli opinie, dezyderaty i rezolucje oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, prowadzące do stworzenia efektywnego zintegrowanego systemu edukacji narodowej.

*****

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt