MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

W sektorze Kształcenie zawodowe programu Erasmus+ nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

Od 2014 roku ponad 50 tysięcy uczniów wyjechało na praktyki i staże zawodowe w ramach programów Erasmus+ i POWER. Polska zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w zagranicznych stażach i praktykach w przedsiębiorstwach i centrach szkoleniowych w ramach ww. programów. W latach 2014-2017 takim wsparciem zostało objętych ponad 90 tysięcy osób.

W tym roku odnotowaliśmy wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – podkreśla Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego i Edukacji Dorosłych w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W tym nieoficjalnym rankingu ustępujemy jedynie Turcji (2450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531). Kształcenie zawodowe w Polsce jest tematem coraz bardziej popularnym wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 roku FRSE dysponuje dodatkowymi funduszami na projekty dotyczące kształcenia zawodowego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania – podkreśla Izabela Laskowska.      

Więcej pieniędzy na edukację dorosłych

W tym roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ dysponuje większym budżetem na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych – nie tylko z programu Erasmus+, ale również po raz pierwszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W związku z tym w tym roku odnotowano rekordową liczbę wniosków w sektorze Edukacja dorosłych (Mobilność kadry edukacji dorosłych). To najlepszy wynik od trzech lat, odnotowaliśmy wzrost o ponad 50 procent więcej niż rok temu, co daje trzecie miejsce w Europie, po Turcji i Hiszpanii – podkreśla Izabela Laskowska z FRSE. Budżet tego sektora w 2018 roku wyniesie ponad 6,4 miliona euro. Mimo tych zmian środki przeznaczone na edukację dorosłych wciąż stanowią najmniejszą część budżetu programu Erasmus+ (5 procent). Dlatego też FRSE podjęła starania o pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Planuje się, że w 2018 roku projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, które znajdą się na liście rezerwowej programu Erasmus+, otrzymają wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ten sposób będzie można podwoić liczbę dofinansowanych przedsięwzięć. Przewidujemy, że będziemy mogli zaakceptować aż 70 projektów – podkreśla ekspertka.

Wśród wnioskodawców z tego sektora dominują organizacje pozarządowe – 69 procent (ten trend obserwujemy od lat), m.in. organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje wspierające aktywność społeczności lokalnych oraz podmioty działające w obszarze kultury.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt