MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Pięć wynalazków polskich studentów i młodych naukowców nagrodziła komisja konkursowa VIII edycji konkursu Politechniki Świętokrzyskiej, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureaci będą mieli szansę zaprezentować swoje rozwiązania na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie.

Ogólnopolski konkurs „Student-wynalazca” organizowany jest przez kielecką uczelnię od 2010 roku, a cel, jaki sobie stawia to budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Nagrodą główną jest szansa na prezentowanie swoich rozwiązań podczas 46. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 12. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów

W środowisku akademickim konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 78 zgłoszeń, które zawierały 123 rozwiązania z 24 uczelni i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski.

5 nagród głównych i 5 wyróżnień

W VIII edycji konkursu Student-wynalazca komisja konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych oraz pięć wyróżnień. Komisja konkursowa przyznała także siedem nagród specjalnych ufundowanych przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. 

Najaktywniejsza Politechnika Lubelska

Podobnie jak w roku ubiegłym największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Politechniki Lubelskiej, którzy nadesłali aż 20 zgłoszeń do konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Świętokrzyska – 9 zgłoszeń, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy i Politechnika Poznańska – 6 zgłoszeń oraz Politechnika Gdańska – 5 zgłoszeń.

Student-wynalazca – dla kogo

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs ma za zadanie:

 • włączać studentów w działalność badawczo-rozwojową,
 • upowszechniać wiedzę na temat ochrony własności przemysłowej,
 • promować i wspierać komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony,
 • zwiększać zainteresowanie studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

652 rozwiązania przez osiem lat

W ośmiu edycjach zgłoszono 652 rozwiązań, a laureaci konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 13 złotych, 13 srebrnych i 4 brązowe medale oraz 17 nagród specjalnych. Sukcesem dla ubiegłorocznych laureatów zakończyła się również 11. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2017, na której Laureaci otrzymali 2 złote medale z wyróżnieniem i 3 brązowe.

Nagrody Główne

 • Joanna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórca prof. dr hab. inż. Mirosław Anioł za cykl wynalazków dotyczących wydajnej metody syntezy chemicznej mającej na celu otrzymanie nowych pochodnych flawonoidów. 
 • Klaudia Radomska z Politechniki Częstochowskiej wraz z współtwórcami dr inż. Dorotą Klimecką-Tatar, dr hab. Grażyną Pawłowską, prof. PCz za rozwiązania "Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej" oraz "Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej".
 • Anna Kańtoch z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i współtwórca dr inż. Eliasz Kańtoch za rozwiązanie "Sposób i urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów"Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru i sygnalizacji wartości biosygnałów, w szczególności służące do wykrywania i sygnalizacji zagrożenia stanu zdrowia i życia człowieka, będącego pacjentem szpitalnym. 
 • Mateusz Wrzochal z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca profdr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. za rozwiązanie "Kijek, zwłaszcza do Nordic Walking". Rozwiązanie charakteryzuje specjalna konstrukcja rękojeści, przystosowanej do przechowywania dodatkowych akcesoriów, gdy nie ma potrzeby ich stosowania na danym typie terenu. 
 • Karol Fatyga, Dariusz Zieliński, Katarzyna Zielińska z Politechniki Lubelskiej  oraz współtwórcy: Barłomiej Mroczka, Łukasz Kwaśny, dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL za cykl wynalazków: "Sposób i układ wykorzystywania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach", "Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej" oraz "Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC".

Wyróżnienia

 • Michał Pielka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, "Układ do monitorowania czynności oddechowych" oraz "Układ do monitorowania częstotliwości i/lub siły oddechu".

Współtwórcy: dr Paweł Janik, dr Małgorzata Janik, prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

 • Arkadiusz Wyłupek, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, "Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji i wspomagania prowadzenia pojazdu, zwłaszcza samochodowego".

Współtwórca: dr inż. Jacek Stanisław Tutak

 • Zuzanna Bielan, Politechnika Gdańska, "Sposób otrzymywania warstwowego fotokatalizatora magnetycznego".

Współtwórca: dr inż. Anna Zielińska-Jurek

 • Przemysław Piasecki, Politechnika Warszawska, "Wielowarstwowa struktura szyku antenowego oraz Antena dwupasmowa".

Współtwórcy: Gasztold Michał, Żebrowski Michał, Strycharz Jakub

 • Svitlana Sovinska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, "Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym" oraz "Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni".

Współtwórca: dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

Pełna lista laureatów pod tym linkiem.

Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Miasto Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowej. Patronat medialny objęła Telewizja i Radio Kielce.

Źródło: Nauka w Polsce, Fot. Politechnika Świętokrzyska

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt