MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Profesor Andrzej K. Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej na świecie uczelni biznesowej. Uroczystość odbyła się w Palais des Congrès, w obecności ambasadora Polski we Francji, prof. Tomasza Młynarskiego, licznie przybyłych gości i tysiąca tegorocznych absolwentów ESCP Europe, którzy w tym dniu otrzymali dyplomy.

Profesor Leon Laulusa, dziekan do spraw współpracy międzynarodowej ESCP Europe, w krótkiej laudacji o nowomianowanym doktorze honorowym mówił o jego dorobku naukowym w dziedzinie zarządzania oraz o osiągnięciach założonej przez prof. Koźmińskiego uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego.

Andrzej K. Koźmiński, urodził się w 1941 roku w okupowanej Warszawie, w rodzinie profesorskiej. Po uzyskaniu doktoratu z ekonomii w wieku 24 lat i – trzy lata później – habilitacji odbywał praktyki we Włoszech i we Francji. Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a później na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 35 lat został profesorem.

W 1993 roku założył dzisiejszą Akademię Leona Koźmińskiego i został jej rektorem, a w 2011 r. – prezydentem. Zasiada w radach nadzorczych kilku dużych firm. Był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Narodowej Radzie Rozwoju, nigdy jednak nie angażował się w politykę, nie wchodził w skład rządu, nie należał do żadnej partii.

Wykładał we Francji, na Uniwersytecie w Orleanie i w Sorbonie. W latach 70. i 80. jako stypendysta Fulbrighta pracował na amerykańskich uniwersytetach m.in. w UCLA, George Washington University, w Carnegie Mellon, gdzie prowadził badania z późniejszym noblistą, Herbertem Simonem. W późniejszych pracach prof. Koźmińskiego, zwłaszcza w książce pt. „Ograniczone przywództwo”, widać wyraźny wpływy Simona. Odwołuje się on także do innych swoich mistrzów zwłaszcza do profesorów: Aleksego Wakara, Stefana Nowaka, Leona Koźmińskiego (ojca).

Dorobek naukowy prof. Koźmińskiego to głównie badania nad transformacją systemową, teoretyczne studia z obszaru analizy systemowej, badania przywództwa oraz prace nad oryginalnym wskaźnikiem równowagi społeczno-ekonomicznej, obrazującym dokładniej stan gospodarki i warunki społeczno-polityczne w poszczególnych krajach niż uniwersalnie stosowany wskaźnik GDP. Jest autorem popularnych w Polsce podręczników akademickich z zarządzania.

Andrzej K. Koźmiński otrzymał tytuł honorowego doktora ESCP Europe wspólnie z trzema innymi przedstawicielami europejskiej nauki: sir Paulem Curranem, prezydentem City University of London, znanym badaczem z Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA, Iñigo Méndezem de Vigo, ministrem Kultury i Edukacji Narodowej Hiszpanii i Gerardem van Schaik, honorowym prezydentem European Foundation for Management Development (EFMD).

W 2016 roku prof. Koźmiński otrzymał Order Palm Akademickich, najstarsze francuskie odznaczenie cywilne, obecnie nadawane przez rząd Francji na wniosek ministra edukacji narodowej. W 2015 roku został doktorem honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest również kawalerem Orderu Polonia Restituta.      

Fundacja Edukacyjna “Perspektywy” jest dumna, że członek naszej Rady Fundacji otrzymał tak wysokie i prestiżowe wyróżnienie. Panu Profesowi Andrzejowi Koźmińskiemu najserdeczniejsze gratulacje od całego naszego zespołu!
 
Perspektywy

ESCP Europe to najstarsza na świecie uczelnia biznesowa, założona w 1819 roku we Francji przez przedsiębiorców i ekonomistów. Od początku istnienia uczyli się tu przyszli handlowcy i przemysłowcy w całego świata. W roczniku 1824 spośród 118 studentów 30% pochodziło z zagranicy, Obecnie uczelnia prowadzi działalność edukacyjną i badawczą w kampusach zlokalizowanych w Paryżu, Berlinie, Londynie, Turynie, Madrycie i w Warszawie. W Polsce jej partnerem strategicznym jest Akademia Leona Koźmińskiego. W rankingu „Financial Times” z grudnia 2017 roku ESCP Europe zajęła 13. miejsce, a Akademia Leona Koźmińskiego 64. miejsce w Europie. Obie uczelnie posiadają potrójną akredytację międzynarodową AACSB, EQUIS i AMBA.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt