MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Znakomici mówcy, ciekawy program, unikalne miejsce - to najkrótsza charakterystyka konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2018", która odbędzie się 29-30 stycznia 2018 roku w Gliwicach. Organizowana jest ona wspólnie - w ramach programu "Study in Poland" - przez KRASP, Politechnikę Śląską i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

Na konferencję zostali zaproszeni wysocy przedstawiciele MNiSW, NAWA, FRSE, KPK "Horyzont 2020" i ambasadorowie krajów (Wielka Brytania i Kazachstan) będących w centrum zainteresowania polskich uczelni. Wśród mówców będą wybitni przedstawiciele świata akademickiego oraz eksperci w zakresie internacjonalizacji. Wśród nich rektorzy i prorektorzy - profesorowie: Jan Szmidt (PW), Arkadiusz Mężyk (PŚl.), Marek Tukiendorf (PO), Jolanta Choińska-Mika (UW), Stanisław Bielecki (PŁ), Ryszard Naskręcki (UAM), Stanisław Kistryn (UJ), Michał Zasada (SGGW), Teofil Jesionowski (PP) i Grzegorz Mazurek (ALK).

Konferencje z cyklu Studenci zagraniczni w Polsce są tradycyjnie miejscem debaty nt. strategii i praktyki internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. W tym roku nacisk położymy na nowe rynki w zakresie pozyskiwania studentów zagranicznych, upowszechnienie dobrych praktyk w promocji uczelni, internacjonalizację badań naukowych, budowę uczelnianych strategii umiędzynarodowienia oraz rolę regionalnych partnerów gospodarczych w zwiększaniu atrakcyjności studiów w Polsce. Przeanalizowana też zostanie sytuacja po Brexicie.

Przewidujemy, że w konferencji weźmie udział ok. 200 osób, w tym rektorzy, prorektorzy oraz dyrektorzy ds. współpracy międzynarodowej i promocji polskich uczelni.

Tradycyjnie odbędzie się Gala Konkursu INTERSTUDENT 2018 na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce, a także - po raz pierwszy - wręczona zostanie uroczyście Nagroda Środowiskowa Gwiazdy Internacjonalizacji".

A wszystko to w niepowtarzalnym postindustrialnym klimacie Śląska... W Gliwicach powinni być wszyscy, którym umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego leży na sercu!

W imieniu organizatorów - Serdecznie zapraszamy!

 

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt
Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Waldemar Siwiński
Prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Program i rejestracja: www.studyinpoland.pl/konferencja2018

 

PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATORZY

Politechnika Śląska
w Gliwicach
Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
Fundacja Edukacyjna
Perspektywy
Urząd miasta
Gliwice

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY

www.studyinpoland.pl/konferencja2018

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt