MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową Informacja w przestrzeni publicznej, która odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Z problemem informacji, informowania i informatyzacji wiąże się szerokie spektrum zagadnień, które zwłaszcza we współczesnym świecie nabrały szczególnego znaczenia i stąd zrodziła się idea naukowych poszukiwań, dociekań, konstatacji i zintegrowania środowiska badaczy różnych dyscyplin wokół zagadnienia szeroko pojmowanej informacji.

Konferencja jest wydarzeniem, podczas którego poruszone zostaną tematy związane z problemem informacji w wymiarze przestrzeni publicznej, przy założeniu jej uniwersalistycznego znaczenia i o charakterze dobra publicznego, także jej otwartości, ekspansywności i labilności.

Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli ośrodków naukowych, doktorantów,  studentów oraz osób zajmujących się szeroko pojętą informacją w przestrzeni publicznej.

Swoją obecnością podczas Konferencji zaszczycą nas Goście Honorowi oraz Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, dr h. c. mult.
  Inicjator badań w Polsce w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, rozpoznawania mowy polskiej, computer vision, sieci neuronowych, społeczeństwa informacyjnego oraz automatycznego rozumienia obrazów medycznych, autor wielu publikacji naukowych, trzykrotny rektor AGH, członek gremiów naukowych polskich i zagranicznych, m.in. PAN, PAU, doktor honoris causa 12 uczelni krajowych i zagranicznych.
 • Prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. dr hab. Wiesław Babik Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
  Specjalista w dziedzinie lingwistycznych i logistycznych podstaw nowoczesnych systemów informacyjno-wyszukiwawczych, nowych środków komunikowania w społeczeństwie informacyjnym, zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy, nowoczesnych technologii informacyjnych, ekologii informacji, systemów organizacji, reprezentacji i zarządzania informacją oraz wiedzą.
 • Prof. dr hab. Marek Hetmański Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS.
  Jako epistemolog i kognitywista zajmuje się problemami uwarunkowania poznania, wiedzy i komunikowania techniką. W szczególności analizuje procesy i czynności poznawcze oraz świadomość użytkowników informatycznych narzędzi w dziedzinach edukacji, komunikacji masowej i nauki.
 • Dr hab. Piotr Celiński Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Medioznawca. Zajmuje się nowymi mediami, Internetem, kulturą cyfrową, komunikacją społeczną, kulturą wizualną i popularną. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji „Instytut Kultury Cyfrowej”, współtwórca wydarzeń kulturalnych, wystaw i działań edukacyjnych (Mindware; EPCC), zastępca dyrektora Centrum Badań Gier Wideo UMCS.
 • Dr hab. Agnieszka Kula Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Lingwistka. Bada przekazy medialne, wykorzystuje przy tym instrumentarium pragmatyki językowej, retoryki, stylistyki. Pisze o komunikacji i mediach, autorka monografii „Redundancja w mediach. „Studium pragmalingwistyczne” (2017) oraz „Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej” (2010), współautorka „Przytoczenia w przekazie medialnym” (2012).
 • Dr Monika Grzelka Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  Lingwistka. Pasjonuje ją współczesne językoznawstwo, w swoich badaniach wykorzystuje instrumentarium retoryki, pragmatyki językowej czy genologii lingwistycznej. Autorka monografii „Pytanie dziennikarskie”. „Pragmatyka i retoryka” (2008), współautorka „Przytoczenia w przekazie medialnym” (2012). Obecnie pochłania ją współczesny dyskurs intelektualny.
 • Mgr Paweł Bobołowicz Projekt „StopFake”
  Absolwent UMCS, politolog, reporter, korespondent. Od ponad 20 lat zajmujący się problematyką współpracy Polski i Ukrainy. Od 2013 roku stały korespondent Mediów Wnet na Ukrainie, Wyróżniony przez SDP w 2014 roku za relacje z Majdanu oraz nagrodzony przez SDP w 2015 r. nagrodą im. Kazimierza Dziewanowskiego. Współtwórca polskiej wersji projektu stopfake.org. Mieszka w Kijowie.

Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej.

Konferencja jest znakomitą okazją do poszerzenia swoich horyzontów zawodowych zarówno w obrębie dorobku naukowego jak i integracji środowiska akademickiego.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej Konferencji: http://konferencja-informacja.pl

Serdecznie zapraszamy,

Komitet Organizacyjny Konferencji

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt