MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Anna Kubiś-Kuras, zdobyła wyróżnienie w XVIII Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki. Uznanie kapituły konkursu zyskała jej praca magisterska pt. "Kryminalistyczne badania dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej". Do udziału w tym prestiżowym konkursie wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych. Praca Anny Kubiś-Kuras była rekomendowana przez dr Justynę Żylińską.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne organizuje konkurs już od 1999 roku, a od 2002 roku nosi on nazwę „Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki”. Ma na celu popularyzację kryminalistyki oraz przegląd jej najnowszych osiągnięć. W konkursie udział biorą najlepsze prace habilitacyjne, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, dyplomowe oraz publikacje z dziedziny kryminalistyki.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt