MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Już od października na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego rusza nowy kierunek studiów podyplomowych – Komunikacja korporacyjna. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy akademiccy Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz doświadczeni praktycy, szefowie lub dyrektorzy agencji Public Relations.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do efektywnego zarządzania zintegrowaną komunikacją korporacyjną. Wiedza praktyczna w tym zakresie jest niezbędna do skutecznego działania na coraz bardziej wymagającym i dynamicznie zmieniającym się rynku. Pozwala m.in. skutecznie wzmacniać i chronić reputację, zapobiegać utracie wizerunku, a także minimalizować straty w sytuacjach kryzysowych. Kierunek jest adresowany do specjalistów w pełni świadomych niebanalnego znaczenia synergii różnorodnych działań komunikacyjnych – mówi pomysłodawca nowego kierunku, dr Jarosław Kończak z Wydziału Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Program studiów uwzględnia kluczowe obszary komunikacyjne, w tym zajęcia poświęcone public relations, budowaniu i zarządzaniu marką, sponsoringowi czy CSR. Uzupełniają je m.in. warsztaty i konwersatoria z komunikacji wewnętrznej, reklamy i public affairs. Będą również zajęcia praktyczne z media relations, zarządzania w PR i komunikacji kryzysowej. Przewidziano także seminaria poświęcone badaniom efektywności i wystąpieniom publicznym. W programie wyodrębniono tematykę nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych.

Zajęcia nastawione będą na trening umiejętności i praktyczne wykorzystanie wiedzy oraz zastosowanie różnych zasobów, technik i kanałów komunikacyjnych w dotarciu z efektywnym przekazem do wybranych grup docelowych. Wśród wykładowców znaleźli się najlepsi eksperci z zakresu komunikacji i public relations ze świata akademickiego i biznesu.

Studia składają się z dwóch semestrów. Obejmują pięć dwudniowych zjazdów zlokalizowanych w salach wykładowych Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji i zapisy na studia: https://www.wdib.uw.edu.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-komunikacja-korporacyjna

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt