MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), wybitny uczony w zakresie mikroelektroniki i optoelektroniki, uhonorowany został najwyższym akademickim wyróżnieniem Politechniki Kijowskiej "KPI" im. Igora Sikorskiego - tytułem doktora honoris causa tej uczelni.

Uroczyste wręczenie dyplomu i togi doktorskiej KPI odbyło się w Kijowie 4 września, w obecności senatu Politechniki Kijowskiej i zaproszonych gości. Prowadzący uroczystość prof. Michaiło Zgurovsky, rektor Politechniki Kijowskiej, podkreślił osiągnięcia prof. Jana Szmidta jako uczonego oraz menadżera akademickiego, a także jego zasługi dla umacniania kontaktów między uczelniami technicznymi Polski i Ukrainy, w szczególności pomiędzy politechnikami w Warszawie i Kijowie.

W swoim wystąpieniu prof. Jan Szmidt stwierdził między innymi: "Często myślami wybiegam na wschód, na to co my nazywamy  wschodnimi rubieżami Rzeczpospolitej, ale też dalej, do Kijowa. Wynika to z faktu, że reprezentujemy tutaj dwie potężne uczelnie techniczne, a technika będzie dyktowała warunki rozwoju cywilizacyjnego świata w tym dobrym ale i złym znaczeniu (...) To co my zrobimy w Politechnice Kijowskiej, Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach technicznych może przynieść wiele dobrego ale, jak widzimy na co dzień, a naród ukraiński tego doświadcza, może przynieść wiele złego, nawet ludzkie cierpienie.(...) Wielkie wyzwanie stoi przed Europą a w szczególności przed Ukrainą i Polską, bratnimi krajami, które graniczą ze sobą, mają wiele wspólnej historii, wiele wspólnej tradycji: złej, przykrej, ale i wspaniałej. Naszym  ważnym obowiązkiem jest żebyśmy nie zatracili z historii tego co dobre i patrzyli w przyszłość."

Z całego serca serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Janowi Szmidtowi tego prestiżowego wyróżnienia przyznanego przez największą i najlepszą uczelnię Ukrainy!

Zespół "Perspektyw"

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt