MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Co roku rynek pracy zasilany jest przez setki absolwentów uczelni wyższych. Jak się na nim odnajdują, jakie kompetencje i cechy pracownika są według nich kluczowe? Czy ich oczekiwania i umiejętności są zbieżne z wymaganiami i potrzebami przyszłych pracodawców – na te wszystkie pytania odpowiada raport  Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! „Student a pracodawca”.

- Studenci na rynku pracy nie mają łatwo, mówi Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. - Problemem jest przede wszystkim niedopasowanie programów uczelni do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy, czasami także nierealne wyobrażenia kandydatów, związane z przyszłym miejscem pracy.

A może staż?

Jednym ze sposobów sprostania wymaganiom przyszłych pracodawców i przygotowania się do podjęcia zatrudnienia jest odbycie praktyk lub staży. Prawie połowa badanych traktuje je jako formę inwestycji w swoją przyszłość (46%), zaś co piąty liczy na stałe zatrudnienie po ich zakończeniu. Studenci staży szukają w różny sposób:  42% badanych praktyki zapewniła uczelnia, inni posiłkują się ogłoszeniami na portalach (39%), prawie co trzeci (28%) korzysta z rekomendacji znajomych. Tylko nieliczni w swoich poszukiwaniach korzystają z social media (9%) a jeszcze mniej (8%) z biur karier funkcjonujących zazwyczaj przy uczelniach.

Z badania wynika, że płatne staże wciąż nie są powszechną praktyką. Aż 71% studentów deklaruje, że nie otrzymało za nie wynagrodzenia,  przy czym dotyczy to aż 77% kobiet i 58% mężczyzn. W 70% przypadków średnia pensja netto podczas odbywania stażu nie przekroczyła 1500 zł, a co dziesiąty student musiał się zadowolić kwotą nie wyższą niż 500 zł. Jednakże mimo wszystko aż 73% studentów deklaruje zadowolenie z odbytych praktyk, przede wszystkim ze względu na zdobyte doświadczenie (63%), nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze (60%) i ciekawe obowiązki (49%). Ci, którym na praktykach się nie podobało, wskazują przede wszystkim niespełnienie pokładanych w nich oczekiwań (55%).

Praca zawodowa student a pracodawca

Według studentów, wymarzony pracownik (z punktu widzenia pracodawcy) powinien charakteryzować się odpowiedzialnością (33%), dobrą organizacją pracy (31%), chęcią do pracy (28%) a także umieć funkcjonować w zespole (23%). Pracodawcy z kolei na pierwszym miejscu stawiają  takie cechy jak uczciwość (90%), wiarygodność (87%) i odpowiedzialność (83%). Wysoko w rankingu znajduje się także dobra organizacja pracy (70%) oraz kultura osobista (69%).  Niestety jedynie dla połowy pracodawców istotnym atrybutem pracownika jest kreatywność (51%) zaś jeszcze mniej zwraca uwagę na umiejętność przekonywania (25%). Przy wyborze pracownika ważne jest dla niech przede wszystkim wykształceniem kierunkowym i doświadczenie w branży. O wiele  mniejsze znaczenie mają certyfikaty i szkolenia, a także posiadane referencje.

Studenci, podobnie jak pracodawcy uważają że równie znaczące są kompetencje miękkie, jak i twarde (51% i 62%). Co ciekawe dla większej liczby studentów niż pracodawców takie umiejętności jak znajomość języków obcych, obsługa oprogramowania, wiedza, mają większe znaczenie (38 vs 24%).

Oczekiwania młodych

Spośród badanych studentów prawie połowa pracuje zawodowo, w różnym wymiarze godzin. Oczekiwane wynagrodzenie z racji pierwszej pełnoetatowej pracy to w 2/3 przypadków (67%) suma od 2000 do 3000 zł netto. Dla pracowników ważna jest także forma zatrudnia – z badania pracodawców wynika, że 98% kandydatów preferuje umowę o pracę.

Od przyszłego miejsca pracy młody człowiek oczekuje ciągłego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i wysokich zarobków. Ważne dla niego jest jednak zachowanie równowagi między życiem prywatnym a pracą. Większość pracujących zadowolona jest z obecnej pracy, zaś Ci którym wykonywane zajęcie nie odpowiada, narzekają przede wszystkim na niskie zarobki.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy student a pracodawca.pdf

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt