MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Konkurs „Młody Innowator” jest realizowany pod hasłem „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Jego celem jest inspirowanie młodych Polaków do innowacyjnego myślenia w życiu i przyszłej pracy zawodowej. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności.

Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia oraz prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów. Pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu, a jego uczestnikami mogą być uczniowie jednej lub kilku klas. Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

  • poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej,
  • zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
  • wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
  • przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Towarzystwem Kultury Technicznej. Patronat nad Konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Jury jubileuszowej, X edycji Konkursu "Młody Innowator", działające pod przewodnictwem prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny, tytuły laureatów za rok szkolny 2016/2017 w najmłodszej kategorii, uczniów szkół podstawowych przyznało:

I Nagroda

Marek RAUCHFLEISZ z VI klasy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu, za projekt „TELEFON KOMÓRKOWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA (TeKoSP)”, przygotowany pod kierunkiem mgr Iwony DUŚ

II nagroda

Dominik SZATANEK z VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie za projekt – „URZĄDZENIE POZWALAJĄCE NA UTRZYMANIE RÓWNOWAGI NA ROWERZE : "ROWER BEZ BARIER"”, przygotowany pod kierunkiem Ewy BŁĘDOWSKIEJ - KEMPIŃSKIEJ

III Nagroda

Olga PLEWA z VI klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Słupcy za projekt „MINI ROBOT-EKO ZABAWKA”, przygotowany po kierunkiem mgr Krzysztofa MACHOWIAKA

Nagrody przyznano także uczniom – innowatorom ze szkół gimnazjalnych, licealnych i zawodowych.

Więcej: www.enot.pl

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt