MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego studiujący w Krakowie stypendyści programu „Matura na 100 procent” wezmą udział w organizowanym 5 czerwca 2017 r. spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Inicjatywa marszałka ma na celu nie tylko uhonorowanie najlepszych maturzystów z Polski z lat 2014 – 2016, ale przede wszystkim przedyskutowanie problemu, jak w przyszłości zachęcać najzdolniejszych absolwentów szkół średnich do wybierania krakowskich uczelni.

Ogólnopolski program „Matura na 100 procent” został zainicjowany w 2014 r. przez krakowską Fundację „Zawsze Warto”. Fundacja prowadzi go wespół z Centralną Komisją Egzaminacyjną, a patronat medialny nad projektem objęły „Perspektywy”. Celem programu jest kształtowanie i wspieranie rozwoju przyszłych elit Polski poprzez utworzenie systemu wieloletnich stypendiów oraz przez nagrody rzeczowe. Stypendia trafiają do tych maturzystów, którzy przystępując po raz pierwszy do egzaminu dojrzałości i zdając co najmniej dwa egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym, z każdego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%, a z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100% albo otrzymali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym przez Dyrektora CKE. W programie jak dotąd nagrodzonych zostało 57 osób, w tym było aż 17 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski (z czego ośmioro to uczniowie krakowskich szkół).

Podczas finału programu w 2016 r. przyznano dwie dodatkowe nagrody – Statuetki Jaskółki. To wyróżnienia przyznawane raz na trzy lata dla szkoły ponadgimnazjalnej, której najwięcej absolwentów zostało laureatami programu, oraz dla uczelni, którą laureaci wybierali najczęściej na swoje pierwsze studia. Pierwsze statuetki (za lata 2014 – 2016) trafiły do dwóch krakowskich instytucji edukacyjnych: V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie (5 laureatów, czyli 10% wszystkich stypendystów programu) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (studiuje tu 11 laureatów). W sumie w Krakowie studiuje dziś 16 stypendystów programu (5 osób na AGH).

Władze samorządowe województwa małopolskiego chcą zatem poznać opinię najlepszych maturzystów na temat tego, jak im się uczy w Krakowie, dlaczego na miejsce studiów wybrali właśnie to miasto, czy udaje się im realizować swoje plany akademickie i czy po studiach chcą zostać w Krakowie. Odpowiedzi na te pytania pomogą określić, co władze powinny zrobić, by kolejni stypendyści też zechcieli wybierać krakowskie uczelnie.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt