MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

W sobotę, 27 maja, w Warszawskim Domu Technika NOT podsumowano 43 Olimpiadę Wiedzy Technicznej, rozgrywaną w roku szkolnym 2016/2017. Wzięło w niej udział 8073 uczniów z 404 szkół ponadgimnazjalnych. Najwięcej z województw: śląskiego - 962 uczniów z 54 szkół; pomorskiego - 803 uczniów z 24 szkół i lubelskiego - 793 uczniów z 27 szkół. W trzystopniowych eliminacjach wyłoniono 30 laureatów.

Listę otwiera ubiegłoroczny triumfator w grupie elektryczno-elektronicznej, który w bieżącym roku powtórzył swój sukces - Paweł DŁUGOSZ z ZS Technicznych im. rtm. Witolda Pileckiego z Wodzisławia Śląskiego. W ubiegłym roku zdobył 92 na 100 możliwych punktów do zdobycia, a w tym roku zdobył 100 na 100 punktów! Otrzyma dyplom z numerem 845 – tylu bowiem laureatów było w 43-letniej historii OWT od jej powołania w 1973 roku. Opiekunami Pawła byli nauczyciele: Kornel BARTECZKO, Roman MAGIERA i Bronisława RUTECKA.

W grupie mechaniczno-budowlanej wyłoniono 18 laureatów. Zdobywcą I lokaty został Paweł SZAFRAŃSKI, uczeń VI LO im. Jana Kochanowskiego z Radomia, podopieczny Sławomira LICHOTY.

Warto dodać, że w tej grupie, VI LO z Radomia, popularny „kochanowszczak” ma jeszcze 2 laureatów.  Ale prawdziwą kuźnią finalistów i laureatów jest najlepsze w tegorocznym rankingu „Perspektyw” Liceum w Polsce – XIII LO ze Szczecina. Aż 9 uczniów z tej szkoły zakwalifikowało się do zawodów centralnych, w wyniku których 6 zdobyło tytuł laureata. Ich opiekunem jest profesor oświaty Marek GOLKA, Nauczyciel Roku 2008.

Olimpiadę, z inicjatywy ZHP  powołano w 1973 r. Jej organizatorem, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna.

Celem Olimpiady jest budzenie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

Zawartość merytoryczna zadań skorelowana jest z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, których uczniowie stanowią największą grupę uczestników OWT oraz techników i liceów profilowanych o profilach mechanicznym, budowlanym, elektrycznym i elektronicznym.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt