MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dużą odwagę, a przede wszystkim wybitnie wysokie zrozumienie sytuacji wykazały dyrektorki I LO w Poznaniu i I Gimnazjum w Skórzewie. Odwagę – bowiem zaproponowały nauczycielom i uczniom cykl warsztatów, w których głos i propozycje obu stron były traktowane na tym samym poziomie, jako dokładnie tak samo ważne. Zrozumienie – bowiem i nauczyciele i uczniowie zareagowali na akcję „Wartościowa Szkoła” wręcz znakomicie.

„Bardzo potrzebne i ważne. Inspirujące i dające do myślenia. Niezbędne w każdej szkole” – napisała Dorota, nauczycielka skórzewskiego gimnazjum.  „To mały krok dla nas, ale może być ogromnym krokiem dla społeczności szkolnej” – dzieliła się wrażeniami jedna z uczennic poznańskiego liceum. Skąd takie emocje?

Obie szkoły zdecydowały się na udział w akcji „Wartościowa Szkoła”.  Jak definiują jej organizatorzy, „Wartościowa Szkoła to szkoła oparta o komunikację, zrozumienie i wspólną wizję. To unikatowe DNA szkoły, zbudowane dzięki współpracy nauczycieli i uczniów.” I właśnie w oparciu o tę zasadę przebiegały warsztaty. W ich ramach uczniowie i nauczyciele często w dużych emocjach rozmawiali o tym jak powinno wyglądać życie w ich szkole, jakie powinny panować zasady, aby budować jak najlepszą atmosferę i wzajemne relacje. Warsztaty nie zakończyły się jedynie wymianą opinii, tylko bardzo konkretnym rezultatem: każda z grup bardzo precyzyjnie określiła na jakich wartościach chce budować społeczność szkolną. A z tej racji, że wartości mogą być bardzo różnorodnie rozumiane, to aby uniknąć nieporozumień, w ślad za tym uczestnicy warsztatów tworzyli konkretny spis zachowań, norm i postaw, których oczekiwali od siebie nawzajem w życiu szkolnym.

„Wartościowa Szkoła” przyniosła bardzo ważne, momentami zaskakujące, wnioski:

- temat wartości i tego jak mają się objawiać w szkole to dla uczniów, jak się okazuje, bardzo ważny, a nawet kluczowy temat. Nowe pokolenie ma swoją nową hierarchię priorytetów, gdzie w pewien sposób partnerskie traktowanie to fundamentalna kwestia. Na bardzo poważne i rzeczowe rozmowy w tej przestrzeni są gotowi już uczniowie pierwszy klas gimnazjum, co udowodnił przebieg warsztatów w Skórzewie

- mimo tak dużej różnicy pokoleń, niezależnie w obu szkołach: średniej i gimnazjalnej, wartości wybierane przez nauczycieli i uczniów okazywały się podobne albo wręcz takie same. Pokazuje to, że oczekiwania nauczycieli i uczniów dotyczące życia w danej szkole są bardzo spójne – to bardzo dobrze wróży na przyszłość. Problemem jest to, że na co dzień nie ma czasu, by o tym w taki sposób rozmawiać.

- w dobie błyskawicznie rozwijającego się świata i nowego charakteru stosunków międzyludzkich, szkoły muszą prowadzić działania zmierzające do budowy odpowiednich relacji pomiędzy uczniami i nauczycielami. Tak znacząca różnica pokoleniowa i wynikające z niej różne postawy i oczekiwania , będą wymuszała niestandardowe działania. Doświadczenia z Poznania i Skórzewa pokazują, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele bardzo tego potrzebują i wyraźnie dążą do budowania wzajemnego zrozumienia i lepszej komunikacji. I są bliżej dojścia do tego niż może się wydawać.

„Nie sposób opisać jakie emocje towarzyszą dyskusjom o tym, jakiej chce się szkoły” – mówił Rafał Błachowski ze schoolbranding.pl, który prowadził warsztaty w obu szkołach. „Stopień zaangażowania uczniów i nauczycieli jest bardzo budujący. Fascynujące jest to, jak obie grupy mówią niemal identycznie o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a na dodatek po kilkugodzinnych dyskusjach potrafią z setki różnych wartości wybrać  takie same cztery, najważniejsze dla siebie wartości” – dodaje.

W poznańskim „Marcinku” w warsztatach wzięły udział 83 osoby  (49 uczniów i 34 nauczycieli), natomiast w I Gimnazjum w Skórzewie o szkole opartej na wspólnie wybranych wartościach dyskutowało 32 uczniów i 18 nauczycieli. I nie ma lepszej recenzji tych zajęć niż opinie: uczniowskie „Mieliśmy czas  przemyśleć funkcjonowanie szkoły i  samodzielnie zmienić ją na lepsze”, „Potrzebne by zwrócić uwagę na potrzeby uczniów jak i nauczycieli” oraz nauczycielskie „To ważne zagadnienie, które może mieć istotny wpływ  na funkcjonowanie szkoły” lub „Temat bardzo potrzebny. Powinni być objęci szkoleniem wszyscy nauczyciele”. Obie akcje „Wartościowej Szkoły” zostały zrealizowane w pierwszy kwartale 2017 roku. Kolejne już wkrótce.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt