MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Przedstawiciele świata akademickiego i gospodarki spotkają się 6 marca w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej, aby przedyskutować kwestię kształcenia absolwentów studiów na potrzeby nauki i gospodarki opartej na wiedzy. Tego dnia odbędzie się I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL, pod hasłem Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0. W wydarzeniu weźmie udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

System dualny nazywany także systemem przemiennym polega na praktycznej nauce zawodu, którą organizuje pracodawca i jednoczesnym kształceniu teoretycznym na uczelni. Taki system pozwala lepiej zrozumieć potrzeby pracodawców i ułatwia studentom start w życie zawodowe. Współpraca uczelni z pracodawcami to warunek konieczny, aby gospodarka mogła się prężnie rozwijać. System dualny jest bardzo popularny w Europie m.in. w Niemczech, we Francji, w Szwajcarii, czy Norwegii.

Konferencja jest skierowana do firm ściśle współpracujących z Politechniką Śląską w zakresie kształcenia dualnego, a także do przedstawicieli polskich uczelni oraz innych firm przemysłowych. Wydarzeniu będą towarzyszyć XIX Inżynierskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości. W konferencji weźmie udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, a także szereg specjalistów z polskich i zagranicznych szkół wyższych oraz z branży przemysłowej. Eksperci będą dyskutować m.in. na temat dotychczasowych modeli kształcenia dualnego na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego, które zostały wdrożone na Politechnice Śląskiej i innych uczelniach technicznych, a także o planach ich dalszego rozwoju. Zostaną  przedstawione dobre praktyki w zakresie edukacji dualnej prowadzonej za granicą. Podczas sesji na temat działań wspierających edukację dualną dr Bianka Siwińska - dyrektor zarządzająca Fundacją Edukacyjną Perspektywy - będzie mówić o Rankingach Studiów Inżynierskich 2017, które są przykładem nowej współpracy między uczelniami technicznymi.

W ramach wydarzenia odbędą się również rozmowy ze studentami biorącymi udział w kształceniu dualnym, panel dyskusyjny dotyczący przyszłości tego rodzaju studiów oraz zwiedzanie wybranych laboratoriów Politechniki Śląskiej. – Politechnika Śląska od wielu lat rozwija kształcenie na wszystkich trzech stopniach studiów w ścisłej współpracy z KSSE i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ciągle jednak pojawia się wiele pytań i wątpliwości dotyczących optymalnego modelu i form edukacji.- podkreśla rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk - Jak kształcić specjalistów dla Przemysłu 4.0, zapewniając jednocześnie oprócz wiedzy zawodowej odpowiednie przygotowanie absolwenta uczelni ogólnoakademickiej do prowadzenia badań naukowych? Który profil studiów wyższych zapewni lepsze przyswajanie wiedzy przez studenta?. I Konferencja Edukacja Dualna – EDUAL ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te i wiele innych pytań oraz rozszerzyć współpracę w tym zakresie. Szczegółowy program oraz niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej www.edual.pl

Konferencja jest organizowana przez Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Perspektywy są patronem medialnym konferencji.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt