MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Trwają konsultacje projektu ustawy o powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jak pisze w "Forum Akademickim" Waldemar Siwiński: Otwarcie się na partnerów umiędzynarodowienia - z kręgów uczelni, zainteresowanych resortów i sektora pozarządowego - będzie miało decydujący wpływ na sukces tego przedsięwzięcia.

Polskie środowisko akademickie od kilkunastu lat zabiegało o powołanie wyspecjalizowanej agencji wspierającej umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Dlatego opublikowany w połowie stycznia projekt ustawy o powołaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w naturalny sposób wywołał silne emocje. Projekt NAWA i jego uzasadnienie znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Są tam także systematycznie zamieszczane kolejne opinie spływające od grupy wskazanych przez MNiSW instytucji i organizacji. Zaproszenie do dyskusji traktujemy szeroko. Dlatego polecamy tekst Waldemara Siwińskiego, który został opublikowany w lutowym numerze "Forum Akademickiego".

"Główne zaskoczenie wywołuje fakt - pisze Siwiński - że projekt ustawy nie niesie za sobą żadnych nowych środków budżetowych na wsparcie umiędzynarodowienia, ani w momencie uruchomienia agencji, ani w założeniach budżetowych na najbliższe 10 lat. Wpisanie kwoty "0" do wszystkich rubryk w formularzu uzasadnienia ustawy zapewne zwiększa szanse na jej szybkie przyjęcie przez parlament, ale zarazem mocno redukuje nadzieje na dokonanie przełomu w umiędzynarodowieniu.

Owszem, powołanie NAWA pozwoli na częściową konsolidację działań prowadzonych do tej pory przez różne instytucje szkolnictwa wyższego. Ale istnieje też duże prawdopodobieństwo, że - przy zachowaniu pozorów zmiany - będzie to w gruncie rzeczy próba uzyskania słodszej herbaty poprzez mieszanie jej w odwrotną stronę."

Całość tekstu w "Forum Akademickim":
"Forum Akademickie": NAWA - projekt do przemyślenia

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt