MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin powołał Łukasza Wojdygę na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW. Będzie on również pełnił funkcję pełnomocnika ministra ds. utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W latach 2008 – 2017 Łukasz Wojdyga był związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. Wcześniej, jako prawnik współpracował z instytucjami publicznymi i prywatnymi, głównie w sektorze audiowizualnym i telekomunikacyjnym.

Gratulujemy nominacji i życzymy sukcesów w realizacji tego odpowiedzialnego zadania!

Perspektywy

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt