MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą już przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Ta ważna dla środowiska twórczego inicjatywa odbywa się po raz szesnasty i w tym roku zakończy się galą finałową w Muzeum nad Wisłą – nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii kierowany jest do studentów kierunków artystycznych wszystkich polskich uczelni wyższych III, IV i V roku. Zgłoszenia należy wysłać poprzez specjalny panel na stronie internetowej. Na Konkurs można nadsyłać prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance.

- Inaugurując nową edycję konkursu, zachęcamy do patrzenia na sztukę i współczesność z różnych perspektyw. Jesteśmy przestrzenią otwartą na głos i przekaz młodych twórców, czekamy niecierpliwie na ich świeży artystyczny komentarz; jesteśmy też platformą, która angażuje wszystkich odbiorców. Cieszy mnie fakt, że Artystyczna Podróż Hestii po raz kolejny zachęca do dialogu na polu sztuki – mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

15 lat trwania konkursu zaowocowało 24 rezydencjami artystycznymi w Nowym Jorku i Walencji, 31 wystawami indywidualnymi oraz zbiorowymi w całym kraju oraz stworzeniem kolekcji składającej się z ponad 30 dzieł. Ugruntowana pozycja konkursu jest zasługą wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Politechnika w Walencji, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów.

Przed uczestnikami 16. edycji konkursu stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w światowych centrach sztuki nowoczesnej - Nowym Jorku i Walencji, po powrocie z której młodzi twórcy dostają możliwość własnej wystawy w prestiżowych galeriach w stolicy. Ponadto, jeden z finalistów otrzymuje komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej.

Zgłoszenia prac konkursowych:

www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

Harmonogram 16. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii

  • 9 stycznia 2017: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń
  • 22-23 marca 2017: helpdesk dla studentów
  • 24 marca 2017: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury
  • 27 czerwca 2017: gala finałowa w nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Muzeum nad Wisłą
© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt