MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Na konkurs "Międzynarodowe Programy Kształcenia" ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wpłynęło 177 wniosków. Dofinansowanie, w łącznej wysokości 88 mln złotych przyznano 62 projektom z 33 uczelni (w tym 20 niepublicznych).

Ponad jedna trzecia tej kwoty (30,5 miliona zł) trafi do czterech uczelni: Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na których projekty przyznano najwięcej środków.

Największa kwota, bo 10.056.184 zł, trafi do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zostanie ona przeznaczona na cztery projekty związane z międzynarodowym programem kształcenia w języku angielskim. 

Z uczelni publicznych największą kwotę dofinansowania otrzymała Politechnika Białostocka (4.605.774 zł) na realizację dwóch projektów – interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Systems Engineering na studiach stacjonarnych I stopnia oraz Logika i Zarządzanie – międzynarodowe programy studiów II stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LongMan2).

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” to pierwszy program NCBR, którego celem jest umiędzynarodowienie polskich uczelni, z naciskiem na działania związane z realizacją programów kształcenia w językach obcych. Mają być one skierowane do studentów polskich i zagranicznych. Istotna jest również organizacja w naszym kraju międzynarodowych szkół letnich. Te aspekty mają zachęcić uznanych zagranicznych wykładowców do pracy na polskich uczelniach. 

Oczekiwaliśmy od wnioskodawców przede wszystkim deklaracji bliskiej współpracy z uczelniami zagranicznymi i jak najlepszego wykorzystania wspólnych doświadczeń. Zakładamy, że 62 dofinansowane programy ukończy około 1800 studentów. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kolejny konkurs zaplanowany jest na rok 2018. Możliwe są również inne formy wsparcia w w ramach Działania 3.3 PO WER. To dobry sygnał dla polskich uczelni, które mogą już zacząć się przygotowywać do zaprezentowania swojej oferty i rywalizacji o dofinansowanie.

Pełna lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania znajduje się na stronie ncbr.gov.pl.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt