Dla silnie zmotywowanych

III miejsce
2016

Pierwszy program MBA Akademii Leona Koźmińskiego wywodzi się z pionierskiego programu Master of Business Administration, prowadzonego w latach 1989-2001 przez Międzynarodową Szkołę Zarządzania - założycielkę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, późniejszej Akademii Leona Koźmińskiego.

W późniejszych latach portofolio szkoły powiększyło się o kolejne programy: Koźmiński MBA z semestrem specjalistycznym: dla inżynierów, dla kadry medycznej, dla finansistów, dla kadry IT, dla kadry HR; Executive MBA realizowane z Instytutem Prywatyzacji i Zarządzania w Mińsku na Białorusi; EURO* MBA – program e-learningowy realizowany w konsorcjum z pięcioma uczelniami europejskimi. Zainteresowanie studiami MBA w przypadku Akademii Leona Koźmińskiego jest dziś większe niż było kilka lat temu.

– Rosnąca liczba kandydatów pozwala nam na przeprowadzanie selekcji i przyjmowanie tylko tych osób, które są silnie zmotywowane i najlepiej zdały test GMAT pozwalający ocenić predyspozycje analityczne kandydata. W naszej uczelni wzrost zainteresowania studiami menedżerskimi w uznanym na świecie formacie MBA przypisujemy utrzymującej się od kilku lat wysokiej pozycji ALK w międzynarodowym rankingu studiów Executive MBA, publikowanym co roku przez „Financial Times”, gdzie występujemy pod angielskojęzyczną nazwą Kozminski University na 72 miejscu. Zważywszy, że studia MBA oferuje co najmniej 10 tys. instytucji edukacyjnych na całym świecie, umieszczenie przez FT w pierwszej setce naszego autorskiego programu jest dużym sukcesem – mówi Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju – Małgorzata Oświata.

W Akademii Leona Koźmińskiego wydzielone są studia MBA dedykowane branżom, bardziej specjalistyczne, których programy są wzbogacane o moduły poświęcone np. rozwojowi osobistemu. Są też oczywiście studia Executive MBA, mające charakter ogólnorozwojowy i nastawione – zgodnie z obowiązującymi trendami – na rynki międzynarodowe, globalizację, osiągnięcia technologiczne wspierające zarządzanie, a także na równowagę w życiu prywatnym i zawodowym menedżera.

To właśnie program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym – EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu.

W przypadku studiów MBA warto zwrócić uwagę na to, że oprócz nauki oferują też wartościowy networking. Klub Absolwentów MBA Akademii Leona Koźmińskiego działa od 1993 roku i od samego początku opiera się właśnie na networkingu, który w bardzo dużym stopniu przyczynia się do rozwoju kariery zawodowej absolwentów.

Uczelnia kilka razy w roku organizuje wydarzenia dla absolwentów studiów MBA. Są to spotkania w uczelni, doroczne zjazdy absolwenta oraz spotkania świąteczne, wszystkie one cieszą się dużym powodzeniem. Nic dziwnego, bowiem dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego posiada już prawie 4 tysiące osób.

kmw