Praktyka i jakość akademicka

III miejsce
2016

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej powstała w 1991 roku w wyniku współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a trzema wiodącymi szkołami europejskimi: London Business School, HEC Paris, NHH Norwegian School of Economics. Executive MBA to dwuletnie, międzynarodowe podyplomowe studia realizowane w języku angielskim, w trybie weekendowym. Program studiów Executive MBA został zaprojektowany z myślą o potrzebach wyższej i średniej klasy menedżerskiej, i kładzie silny nacisk na rozwój umiejętności interpersonalnych słuchaczy.

Jest to szansa na indywidualną diagnozę i rozwój kompetencji menedżerskich. Program posiada europejską akredytację EPAS. Oprócz standardowych działań edukacyjnych, Szkoła Biznesu organizuje również spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu i administracji rządowej w ramach cyklu Friday@Five.

Przy realizacji programów MBA kładziony jest nacisk na internacjonalizację, przedsiębiorczość i rozwój potencjału osobistego. MBA Katalyst Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej jest pierwszym w pełni międzynarodowym programem MBA w Europie Środkowej (realizowany wspólnie z CEU Business School, amerykańską uczelnią w Budapeszcie). W ostatniej edycji wprowadzono do programu między innymi wspólne zajęcia i wyjazdy z CEU Business School, wiele zajęć specjalistycznych do wyboru w Warszawie, Budapeszcie i Wilnie (Baltic Management Institute), a także możliwości wyjazdu do Nowego Jorku, Indii i Chin.

– Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która – realizując przedsięwzięcia start-up’owe i korzystając z ich doświadczeń – sprofilowała swój program EMBA na potrzeby rozwijania u uczestników kompetencji nie tylko zakładania własnych biznesów, ale co więcej tak potrzebnej dzisiaj firmom przedsiębiorczości korporacyjnej – opowiada prof. Sylwia Sysko-Romańczuk, kierownik Studiów Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Studenci mają też dodatkową możliwość wzięcia udziału w dwuletnim, indywidualnym programie rozwoju potencjału osobistego. Korzystają wówczas z indywidualnej diagnozy i sesji feedbackowej, dotyczącej mocnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych w kontekście efektywnego wypełniania zadań menedżerskich. Mają dostęp do praktycznych technik i modeli skutecznego rozwoju osobistego oraz możliwość skonfrontowania bieżących planów zawodowych z realnym rynkiem pracy poprzez specjalny program Talent Tree.

MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej to ponad 20 lat tradycji realizacji MBA, multikulturowe grono wykładowców, możliwość poznania wielu europejskich stylów zarządzania, nowoczesne metody dydaktyczne i głęboko praktyczne podejście w połączeniu z wysoką jakością akademicką.

– W naszej Szkole wierzymy, że przedsiębiorczość jest zachowaniem, polegającym na kreowaniu możliwości, niezależnie od środków. Oznacza to, że przedsiębiorcy wewnętrzni oraz zewnętrzni są prawdziwym motorem wzrostu i innowacji: Start Smart, Think Big, Scale Fast – my wiemy, jak wprowadzić to w codzienny proces decyzyjny lidera biznesowego – dodaje prof. Sysko-Romańczuk.

kmw