Najlepsi organizatorzy MBA 2016
w Opinii pracodawców

2016 Program Organizator WSK