MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2013

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Galeria zdjęć z Gali MBA 2013

Ranking MBA 2013

Program Master of Business Administration
Organizator:Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31 tel. 71 376 23 10
wwwwww.wsb.pl/wroclaw
e-mailkancelaria@wsb.wroclaw.pl
Osoba do kontaktuMagdalena Kuriata, magdalena.kuriata@wsb.wroclaw.pl
Partner zagranicznyFranklin University, 201 South Grant
Ave., Columbus, Ohio
Rok założenia2008
Opis

Program MBA opiera się na trzech filarach: partnerskim, praktycznym i profesjonalnym. Skierowany jest do kandydatów posiadających wykształcenie wyższe i przynajmniej dwuletnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku. Jego celem jest podniesienie kompetencji w obszarze General Management, co często jest kluczowym elementem budowania swojej pozycji w firmie lub możliwości awansu.

Program w 100% prowadzony jest w języku polskim, powstał po konsultacjach z partnerem Franklin University oraz ekspertami ze środowisk biznesowych. Składa się z 12 obowiązkowych modułów (łącznie 480h zajęć) uzupełnionych pracą własną.

Zjazdy odbywają się w systemie niestacjonarnym weekendowym, zwyczajowo co 2 tygodnie. Raz w roku organizowana jest sesja wyjazdowa, w trakcie której prowadzone są zajęcia z wybranego modułu i której koszty pokrywa WSB. Jest to świetna okazja do integracji słuchaczy oraz nawiązania bliższych relacji, także biznesowych.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania, tj. warsztaty, treningi, studium przypadków, symulacje biznesowe. Kluczowym elementem programu jest aktywne uczestnictwo słuchaczy w zajęciach, którzy są stymulowani do rzetelnej pracy, wymiany doświadczeń i do odnoszenia wiedzy akademickiej do swoich doświadczeń w biznesie.

Niezmiernie istotnym elementem studiów MBA jest wspomniana już wymiana doświadczeń, know-how i dobrych praktyk między słuchaczami reprezentującymi różne branże, co stanowi wartość dodaną do procesu dydaktycznego.

Kierownik programudr Joanna Nogieć
Czas trwania2 lata - 4 semestry
Język wykładowyjęzyk polski (100%)
Tryb prowadzenia zajęćtryb weekendowy, sobota-niedziela
Rodzaj dyplomu
  • dyplom ukończenia studiów MBA wydany przez WSB we Wrocławiu. Dyplom sygnowany jest przez Rektorów obydwu uczelni ? WSB we Wrocławiu i Franklin University
  • świadectwo ukończenia Menedżerskich Studiów Podyplomowych WSB we Wrocławiu
Zasady przyjęć
  • spełnienie wymagań formalnych - kwestionariusz, CV, list motywacyjny, dyplom ukończenia studiów wyższych i in.
  • rozmowa kwalifikacyjna

Postępowanie kwalifikacyjne:

  • weryfikacja i ocena informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej
  • rozmowa kwalifikacyjna - ocena predyspozycji kandydata do podjęcia studiów (rozmowa z psychologiem, pytania merytoryczne)
Termin zgłoszeń1 kwietnia ? 26 września 2017 r.
Limit miejsc30
OpłatyOpłaty za semestr: 7000 zł; wpisowe: 300 zł
Informacje dodatkowe
  • fakultatywny wyjazd studyjny do USA organizowany raz w roku dla słuchaczy MBA WSB. Autorski program dostosowany jest do profilu studiów MBA, zawiera warsztaty oraz wizyty studyjne w wybranych amerykańskich firmach, a także pakiet turystyczny. Wyjazd jest dodatkowo płatny.
  • szkolenia dodatkowe, wykłady VIP (do tej pory gościliśmy m.in. prof. Roberta Cialdini, prof. Philipa Zimbardo, prof. Dariusza Rosami, prof. Roberta Gwiazdorskiego)
  • dodatkowy kurs języka angielskiego dedykowany menedżerom
  • Klub MBA Wrocław ? stowarzyszenie absolwentów, którego misją jest rozwój zawodowy członków poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy, integrację oraz upowszechnienie dobrych praktyk

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt