MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2013

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Galeria zdjęć z Gali MBA 2013

Ranking MBA 2013

Canadian Executive MBA
Organizator:Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24, bud. A, pok. 3
tel. 22 849 26 29, fax 22 646 61 24
wwwwww.cemba.pl
e-mailcemba@sgh.waw.pl
Osoba do kontaktuWiesław Banasiewicz
Partner zagranicznyUniversité du Québec à Montréal
Rok założenia1995
Opis

Program CEMBA realizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy UQAM jest programem typu general executive MBA. Językiem wykładowym jest język angielski. Program obejmuje łącznie 576 godzin wykładowych, trwa 18 miesięcy i zawiera pięć modułów tematycznych: Menedżerowie i firma, Marketing i zarządzanie finansami, Zarządzanie produkcją dóbr i usług, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Zarządzanie międzynarodowe. Wykładowcami w programie są w około 70% profesorowie uniwersytetów kanadyjskich oraz profesorowie z Wielkiej Brytanii i USA. Wykładają również pracownicy SGH, którzy odbyli szkolenia na uniwersytetach kanadyjskich lub amerykańskich.

Obok tradycyjnych metod dydaktycznych, szeroko wykorzystywane są nowoczesne metody takie jak: studia przypadków, komputerowe gry symulacyjne, indywidualne prezentacje, projektowanie zmian i innowacyjnych rozwiązań możliwych do wprowadzenia w firmach, w których studenci programu są zatrudnieni. Studenci mają możliwość zaliczenia jednego z przedmiotów w Chinach. Studenci, którzy wybierają taką opcję, wyjeżdżają do Chin i tam, pod kierownictwem profesora z UQAM, przygotowują projekt w oparciu o realia firm działających na tym rynku. Absolwenci otrzymują oryginalny dyplom jednej z bardzo dobrych północnoamerykańskich uczelni, a także dyplom ukończenia studiów specjalnych, wydany przez SGH.

Kierownik programuprof. Grażyna Aniszewska-Banaś
AkredytacjeAMBA
Czas trwania18 miesięcy
Język wykładowy100% angielski
Tryb prowadzenia zajęćweekendowy
Rodzaj dyplomukanadyjski
Zasady przyjęć

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do momentu skompletowania wszystkich dokumentów:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
 • test z języka angielskiego.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych.
 • tłumaczenie dyplomu na język angielski (musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • oryginalna transkrypcja ocen (jeśli po polsku musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)
 • trzy listy referencyjne.
 • dokumenty potwierdzające 4 lata doświadczenia zawodowego.
 • list motywacyjny w języku angielskim
 • CV z szczegółami dotyczącymi wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 • trzy zdjęcia (paszportowe).
 • ksero paszportu lub dowodu osobistego na stronie ze zdjęciem z widoczną datą i miejscem urodzenia (te dane są potrzebne w momencie wydawania dyplomów).

Nabór odbywa się na podstawie analizy wymaganych dokumentów i listów referencyjnych, testu z języka angielskiego i rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej weryfikuje się zarówno umiejętności leksykalne jak i merytoryczne przygotowanie do programu oraz bada poziom motywacji kandydata. Kandydaci są proszeni o rozwiązywanie drobnych kejsów, czy problemów decyzyjnych. W rozmowie uczestniczy koordynator kanadyjski i polski. Po rozmowie kwalifikacyjnej sporządzany jest szczegółowy raport obejmujący ocenę motywacji kandydata, jego podstawowej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresu. Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych przez koordynatorów, wysyłane są do UQAM, gdzie podlegają dalszej weryfikacji (formalnej i merytorycznej). Oficjalne i końcowe potwierdzenia przyjęcia do programu napływają bezpośrednio z Kanady.

Termin zgłoszeń20 października
Limit miejsc42
Opłaty30 000 PLN + równowartość 9500 USD; wpisowe: 1500 PLN

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt