MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2013

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Galeria zdjęć z Gali MBA 2013

Ranking MBA 2013

Warsaw-Illinois Executive MBA (WIEMBA)
Ranking MBA Perspektywy® 2012: miejsce: 3.
Organizator:Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
00-497 Warszawa, ul. Nowy Świat 4
tel./fax 22 625 32 83
wwwwww.mba.uw.edu.pl
e-mailmba@uw.edu.pl
Osoba do kontaktuMarcin Rostkowski
Partner zagranicznyThe University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)
Rok założenia1991
OpisWarsaw – Illinois Executive MBA – studia prowadzone przez The University of Illinois at Urbana - Champaign oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestnikami studiów są menedżerowie najwyższego szczebla (60% z nich to prezesi i członkowie zarządów lub osoby bezpośrednio im podległe). Staranny dobór najwyższej klasy wykładowców zapewnia inspirujące, ale i wymagające zajęcia. Projekt doradczy realizowany we współpracy z firmą PwC, pozwala na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy już podczas studiów.
Warsaw – Illinois Executive MBA to: uznawany na świecie, amerykański dyplom MBA, program akredytowany przez AACSB oraz AMBA, zajęcia wyłącznie w j. angielskim, większość zajęć prowadzonych przez wykładowców amerykańskich, sesja wyjazdowa do USA, specjalizacja w formułowaniu i wdrażaniu strategii.
Kierownik programuprof. Susan Cohen, dr Tomasz Ludwicki
Akredytacjeamerykańska – AACSB oraz europejska – AMBA
Czas trwania16 miesięcy (3 semestry), podczas których odbywa się 650 godzin zajęć
Język wykładowy100% angielski
Tryb prowadzenia zajęćzajęcia prowadzone są w piątki i soboty, dwa razy w miesiącu (8.30-16.30), a podczas przyjazdu wykładowców zagranicznych – od środy do soboty w ciągu dwóch tygodni.
Rodzaj dyplomuMaster of Business Administration, wydawany przez University of Illinois at Urbana-Champaign, USA – identyczny, z tym jaki otrzymują studenci programu MBA na University of Illinois. Dodatkowo, nasi absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień magistra, jaki uzyskują, jest uznawany nie tylko w Polsce, ale także i na świecie
Zasady przyjęćukończone magisterskie studia wyższe; średnia ocen z ostatnich dwóch lat studiów co najmniej 4,0; minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, preferowane osoby z doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych; dobra znajomość języka angielskiego; suma punktów zdobyta na egzaminie wstępnym składająca się z: testu z rozwiązywania problemów matematyczno-logicznych, testu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej
Termin zgłoszeń5 lipca 2013 r.
Opłatyopłata za całe studia (3 semestry): 24 570 USA; opłata aplikacyjna: 1000 zł
Informacje dodatkoweProgram studiów rozpoczyna się od sesji integracyjnej oraz wewnętrznego Assessment Center (AC), podczas którego uczestnicy poznają swoje silne i słabe strony. Podczas pierwszego semestru uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę dotyczącą głównych problemów zarządzania firmą. W drugim semestrze otrzymują narzędzia do rozwiązywania kwestii funkcjonalnych oraz rozwijania umiejętności menedżerskich. W trzecim semestrze przygotowują projekty doradcze, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas studiów do rozwiązania realnych kwestii strategicznych, a także odbywają sesję wyjazdową na University of Illinois, Chicago, USA. Studia kończy obrona projektu doradczego, gra strategiczna oraz Assessment Center, wskazujący na nabyte podczas studiów umiejętności i wiedzę
Studenci kończący program ubiegają się o następujące nagrody:
- Najlepszy projekt doradczy – nagroda w wysokości 10 000 USD ufundowana przez PwC.
- Najlepsza praca z marketingu – nagroda w wysokości 2 000 USD ufundowana przez DDB Warszawa.
- Najlepsza praca ze strategii – nagroda w wysokości 2 000 USD ufundowana przez ABB Sp. z o.o..

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt