MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2013

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Galeria zdjęć z Gali MBA 2013

Ranking MBA 2013

Polsko Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration
Ranking MBA Perspektywy® 2012: miejsce: 19.
Organizator:Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38, sekretariat pok. 241
tel. 81 538 45 26, 538 46 91
fax 81 538 16 14, 538 44 87
wwwwww.mba.pollub.pl
e-mailmba@pollub.pl
Partner zagranicznyUniversity of Illinois, University of Minnesota
Rok założenia1994
Opis

Politechnika Lubelska prowadzi we współpracy z University of Illinois roczne podyplomowe studia menedżerskie na kierunkach zarządzanie i marketing oraz zarządzanie zasobami ludzkimi od roku 1994.

Obecnie posiadamy ponad 2000 absolwentów zajmujących eksponowane stanowiska w największych polskich i międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach oraz organach władzy i samorządzie. W roku 2000 uruchomiony został drugi etap – rocznych podyplomowych studiów uzupełniających – Master of Business Administration (MBA). Zajęcia w programie MBA prowadzone są w języku polskim i/lub angielskim (w dodatkowych modułach amerykańskich). Formuła i zawartość merytoryczna tego unikalnego programu MBA opracowana została na podstawie kilkuletnich doświadczeń nabytych w trakcie realizacji rocznych polsko-amerykańskich menedżerskich studiów podyplomowych oraz wieloletniej współpracy Politechniki Lubelskiej i University of Illinois. W roku 2011 do współpracy przy realizacji programu Polsko-Amerykańskich Menedżerskich Studiów Podyplomowych przystąpiła kolejna uczelnia – University of Minnesota. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w cyklu jedno i dwudniowych sesji weekendowych. Symulator biznesu (gra menedżerska) realizowany jest w systemie e-learning za pośrednictwem internetu.

Warunkiem ukończenia studiów jest, oprócz uzyskania zaliczeń ze wszystkich przedmiotów znajdujących się w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej (projektu menedżerskiego).

Kierownik programuprof. dr hab. Ewa Bojar; koordynator: dr Andrzej Różański
Język wykładowyw części polskiej – język polski (100 %), angielski w dodatkowych modułach amerykańskich
Tryb prowadzenia zajęćtryb zaoczny, zjazdy średnio dwa razy w miesiącu
Rodzaj dyplomuświadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration; dyplom ukończenia Polsko-Amerykańskiego Programu MBA organizowanego przez Uczelnię we współpracy z University of Illinois lub University of Minnesota, oraz Certificate of Professional Development in Human Resource, Development and Marketing Education wydawanym przez Department of Organizational Leadership, Policy, and Development, University of Minnesota, lub Certificate of Professional Development in Human Resource Development and Marketing, wydawanym przez Department of Education Policy, Organization and Leadership, University of Illinois.
Zasady przyjęćna studia MBA przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci pierwszego roku podyplomowych studiów menedżerskich, prowadzonych przez Politechnikę Lubelską na kierunku zarządzanie i marketing lub zarządzanie zasobami ludzkimi i studiów podyplomowych realizowanych w innych uczelniach wyższych, których program zgodny jest z wymogami PL oraz absolwenci studiów magisterskich w zakresie zarządzania lub ekonomii, posiadający doświadczenie zawodowe, którzy przejdą pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne (zgodność programowa, rozmowa kwalifikacyjna)
Termin zgłoszeńcały rok, edycja 2012/2013: do 31 sierpnia 2012, kolejna edycja do 15 stycznia 2013
Limit miejsc30
Opłatypodyplomowe studia menedżerskie w specjalności zarządzanie i marketing lub zarządzanie zasobami ludzkimi (I-rok) – 3400 PLN; Polsko Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie MBA (uzupełniające II-rok) – 5400 PLN; udział w dodatkowych zaję
Informacje dodatkoweobowiązuje kolejność zgłoszeń /limit miejsc w grupach 30/

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt