MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
WIEMBA dostarcza wartości

Co stanowi o przewadze konkurencyjnej WIEMBA na rynku studiów MBA?
Marek Wiśniewski, absolwent XIX edycji, dyrektor zarządzający i członek zarządu Polchar sp. z o. o. wymienia po kolei: zdobywanie, pogłębianie i systematyzowanie wiedzy teoretycznej – to jeden z zasadniczych elementów tych studiów, ale nie najważniejszy. 

Sprawą nadrzędną jest eksplorowanie tej wiedzy i nastawienie na praktyczne jej wykorzystanie. Wymiar executive jest rzeczywistością, a nie deklarowaną ich wartością – podkreśla z przekonaniem. 

– Zdecydowałam się na studia Executive MBA na University Illinois, żeby skonfrontować zdobyte doświadczenie zawodowe z najnowszymi zdobyczami świata nauki, uporządkować praktykę w ramy teorii i w tę moją potrzebę fantastycznie wpisały się takie przedmioty jak negocjacje w biznesie, zarządzanie strategiczne, uwarunkowania prawne podejmowanych decyzji menedżerskich, itp. – mówi o studiach WIEMBA Barbara Sikora, absolwentka przedostatniej, XIX edycji studiów, dyrektor finansowy, członek Zarządu spółek Grupy Centrum Development and Investments oraz Immobel Poland.

WIEMBA dostarcza wartości

To opinia absolwenta. W opinii jednego z twórców programu, dr. Tomasza Ludwickiego, dyrektora programu Warsaw-Illinois Executive MBA, cechą wyróżniającą ich program jest to, że może dostarczyć wartości i dać możliwość zdobycia wiedzy, doświadczeń i kontaktów i zaoferować to w sposób racjonalny i pragmatyczny. Jest to np. realizowanie projektów doradczych, nad którymi praca w zespołach trwa przez 9 miesięcy, przy czym ma to być projekt strategiczny i wdrażany. Zadaniem promotorów jest narzucenie takich wymagań formalnych, żeby projekt wnosił nową wartość, spojrzenie i nową perspektywę, w czym pomagają także eksperci z firmy doradczej PwC. Jak się to udaje?

– Kwintesencją procesu nauczania była dla mnie gra strategiczna Capsim, dzięki której mogliśmy poczuć się jak zespół zarządzający dużym przedsiębiorstwem. Drugim mocnym punktem podsumowującym wiedzę teoretyczną było opracowanie projektu doradczego, dzięki któremu musieliśmy sięgnąć do takich narzędzi i metod, żeby jego rozwiązanie spełniało oczekiwania sponsora projektu – odpowiada Barbara Sikora.

Tomasz Ludwicki przyznaje, że do projektów badawczych władze WIEMBA przywiązują ogromną wagę. Bo nie dość, że praca na nimi spełnia najlepsze parametry kształcenia menedżerów, to daje satysfakcję, ponieważ są pracami na zamówienie konkretnych firm i wdrażanymi przez nie, a także nagradzanymi przez światowych pracodawców.

W latach 2011 i 2010 studenci WIEMBA pracowali m.in. nad strategią działania na rynkach międzynarodowych i strategią opanowania rynku Czech, Słowacji i Węgier przez polski oddział spółki, strategią na rynku pośrednictwa nieruchomości online, strategią wejścia na rynek zarządzania aktywami. Wszystkie te projekty są w trakcie wdrażania.

Tomasz Ludwicki przyznaje, że oczekiwania wobec programów MBA są coraz wyższe, zarówno ze strony słuchaczy, jak firm sponsorujących swoich pracowników. – Już nawet nie konkurujemy z polskimi programami, ale z MBA na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech, pracodawcy są bardzo wymagający i poszukują pracowników w rejonie ich działania. Żeby temu sprostać, Międzynarodowe Centrum Zarządzania WZ UW wspólnie ze Stowarzyszeniem Absolwentów WIEMBA Nowy Świat wciąż wprowadza innowacje.

M.in. dla zapewnienia dalszego strategicznego rozwoju została powołana rada konsultacyjna pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Obłoja, w skład której wchodzą przedstawiciele biznesu, absolwenci i przyjaciele programu. Trzeci semestr studiów został ukierunkowany na tworzenie i wdrażanie strategii innowacyjnych, dzięki koordynacji zajęć między takimi przedmiotami, jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie międzynarodowe, finanse, sesji wyjazdowej do USA i prowadzonych tam zajęć, m.in. gry strategicznej oraz projektowi doradczemu. Rozwija się także współpraca między Amerykańskim a Polskim Stowarzyszeniem Absolwentów, dająca możliwości rozszerzenia sieci kontaktów. Polscy absolwenci uczestniczą w wyjazdach organizowanych dla studentów do USA.

Program Warsaw-Illinois Executive Masters of Business Administration (WIEMBA) realizowany wspólnie przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Międzynarodowe Centrum Zarządzania oraz wiodący amerykański uniwersytet The University of Illinois at Urbana-Champaingen jest najstarszym programem studiów MBA w Polsce, ale jednocześnie nowoczesnym, ponieważ stara się wprowadzać wspólnie z amerykańskimi partnerami najnowsze metody nauczania – podkreśla prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarzdznia UW. – 60 proc. naszych uczestników to członkowie zarządów. Zatem nasz MBA jest kompozycją programu opartego o teoretyczne zasoby zarządzania połączone z praktyką.

Lidia Jastrzębska

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt