MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2012

Ranking MBA 2011

Galeria zdjęć z Gali MBA 2012

Ranking MBA 2012
 Z badania opinii pracodawców przeprowadzonego w kwietniu 2012 przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (próba 300 losowo wybranych respondentów z grupy pracowników działów HR średnich i dużych firm o zasięgu ogólnopolskim, z - w większości - zagranicznym kapitałem) wynika, że cenią oni przede wszystkim on the job traning.

Jednocześnie ponad połowa respondentów deklaruje, iż fakt ukończenia studiów MBA ma znaczenie w podejmowaniu decyzji o awansie pracowników. Blisko 80 proc. badanych warunkuje zatrudnienie i/lub awans podwładnych dyplomem MBA.

MBA według pracodawców

Pracodawcy nie odnotowują różnicy absolwentami krajowych i zagranicznych programów MBA. Ranga odbytych studiów i prestiż ich organizatora – obok kompetencji pracownika – mają znaczenie dla 80 proc. badanych pracodawców.

MBA według pracodawców

Liderami w kształceniu mistrzów biznesu wg przeprowadzonego badania są programy MBA prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Akademię Leona Koźminskiego. Trzecia w tej klasyfikacji, ale ze znacznym dystansem, jest Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.

MBA według pracodawców

MBA według pracodawcówPolskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami w kwietniu tego roku przeprowadziło wśród pracowników działów HR (członków i sympatyków PSZK) pomiar preferencji pracodawców dotyczących studiów MBA (Master of Business Administration). Sondaż został przeprowadzony metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli w sposób telefoniczny przy wsparciu komputerowym. Metoda ta pozwoliła na szybkie dotarcie do trzystu Dyrektorów Personalnych i specjalistów ds. rekrutacji – osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami w swoich przedsiębiorstwach. Respondenci w większości byli pracownikami dużych firm (od 100 pracowników wzwyż), z których ponad połowa to firmy z kapitałem zagranicznym, a wiele z nich działa nie tylko na terenie Polski, ale i Europy oraz całego świata.

Wyniki badania pokazują, że posiadanie tego typu wykształcenia nie jest warunkiem decydującym o zatrudnieniu na stanowisku menedżerskim. Dla 78% respondentów jest ono traktowane głównie, jako dodatkowy, lecz ważny atut w ocenie kandydata. Pracodawcy przykładają dużą wagę do tego, kto jest organizatorem takiego programu (67%), niemniej jednak dla 68 % ankietowanych nie ma znaczenia, czy była to uczelnia, polska czy też zagraniczna. Nie należy jednak zapominać, że przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie liczy się nie tylko wykształcenie, lecz równie ważne są kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kandydata. Dopiero połączenie tych dwóch atutów jest najbardziej pożądane przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie (64%).

Na podstawie swoich doświadczeń i odczuć pracodawcy wskazywali maksymalnie po trzy uczelnie, które ich zdaniem kształcą najlepszych kandydatów do objęcia stanowiska menedżerskiego. Zdecydowanie prym wiodą uczelnie państwowe, niepubliczne zaś w pierwszej dziesiątce pojawiają się tylko dwa razy. Ostatecznie na pozycji lidera uplasowała się Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, drugie miejsce zajęła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – jedyna uczelnia prywatna w pierwszej ósemce, trzecie miejsce przypadło Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, miejsce czwarte zajęło Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dopiero od miejsca piątego w zestawieniu pojawiają się uczelnie z poza stolicy – Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, miejsce szóste – Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – miejsce siódme, na ósmym zaś uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dopiero na miejscu dziewiątym znajduje się kolejna uczelnia niepubliczna – Wyższa Szkoła Zarządzania/ Polish Open University w Warszawie. Zestawienie pierwszej dziesiątki zamyka Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
 

MBA według pracodawców

Raport z badania pracodawców 2012
pobierz prezentację

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt