MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. 52 374 94 11, fax 52 374 9327

www.utp.edu.pl

rdd@utp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

UTP – Twój must have! Czy nowo wybrane studia dadzą mi możliwość rozwoju i dobrą pracę? Jeśli zadajesz sobie takie pytania – odpowiedzią jest UTP!

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy jako jedyna uczelnia w regionie kujawsko-pomorskim integruje nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne, uruchamiając nowe, potrzebne regionowi kierunki studiów. Mamy 67 lat doświadczenia, prestiżu, ale i ciągłego rozwoju. Jako uczelnia szerokoprofilowa dajemy możliwość zdobycia dyplomu inżyniera, licencjata, magistra i doktora. Mury naszego Uniwersytetu opuściło do tej pory blisko 60 000 absolwentów. Atrakcyjną ofertę edukacyjną UTP tworzy 32 kierunki studiów, w ponad 80 różnych specjalnościach. Pogłębianiu zdobytej wiedzy i poszerzaniu umiejętności zawodowych służą studia podyplomowe. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowa, kierunki z pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ciekawe, nowoczesne programy studiów, wzbogacone o zajęcia praktyczne, obozy sportowe, plenery artystyczne to atuty naszej uczelni.

UTP prowadzi ożywione kontakty z wieloma uczelniami i ośrodkami badawczymi niemal na całym świecie. Dzięki podpisanym umowom partnerskim studenci oraz pracownicy naukowi mają możliwość obserwowania najnowszych tendencji w nauce i technologii, kształcenia się poza granicami kraju oraz uczestniczenia we wspólnych projektach badawczych. Uczelnia bierze udział w programie Erasmus+. Nasze 20-letnie doświadczenie z tym programem zaowocowało około 200 umowami o współpracy. Dzięki nim ponad 100 naszych studentów i pracowników rocznie wyjeżdża na studia, staże i stypendia zagraniczne – możesz do nich dołączyć! Poznawać inne kultury i studiować w międzynarodowym towarzystwie możesz także na miejscu! Rokrocznie na UTP przyjeżdża około 300 studentów z UE i krajów stowarzyszonych w programie Erasmus+ oraz ponad 50 wykładowców z zagranicy prowadzi na naszej uczelni zajęcia. Studenci już podczas studiów mają możliwość odbycia praktyk, staży, czy też realizacji tematu pracy dyplomowej w oddziałach renomowanych firm regionu, kraju, ale i całej UE.

Chlubą Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego są jego absolwenci, którzy znakomicie radzą sobie na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie, przy pomocy uczelnianego Biura Karier. Realizację marzeń naszych studentów niewątpliwe wspiera szeroki program stypendialny, pomoc finansowa i zawodowa (np. płatne staże) w ramach różnych programów współfinansowanych przez UE.

UTP posiada nowoczesną bazę dydaktyczną zlokalizowaną w fordońskim campusie oraz budynkach w centrum Bydgoszczy, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla naszych studentów przygotowaliśmy ponad 1400 miejsc w domach studenckich z dostępem do internetu, restaurację uniwersytecką oraz punkty gastronomiczne w każdym budynku. Swoje pasje studenci UTP mogą rozwijać w ponad 80 kołach naukowych, organizacjach, klubach studenckich, gazecie akademickiej – Format UTP, czy wolontariacie, np. Uniwersytetu Dziecięcego.

Umysł – Technologia – Przyszłość

 

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1951
Liczba studentów ogółem – 7649
- w tym liczba kobiet – 3012
- w tym liczba cudzoziemców – 101
- w tym studenci stacjonarni – 5564
Nauczyciele akademiccy: 606
Uprawnienia habilitacyjne: 111
Uprawnienia doktorskie: 278

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński – rektor
  • dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. nauki
  • dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. dydaktycznych i studenckich
  • dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP – prorektor ds. organizacji i rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Adam Gadomski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej
  • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – prorektor ds. współpracy z otoczeniem

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt