MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
Informacje dla kandydatów:
tel. 22 569 96 94, 22 569 68 32, 22 569 96 92

www.uksw.edu.pl

rekrutacja@uksw.edu.pl; cudzoziemcy.rekrutacja@uksw.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną powołaną przez Sejm RP w 1999 r. Uczelnia utworzona została na bazie istniejącej od 1954 roku Akademii Teologii Katolickiej.
Na UKSW studiuje ponad 15 000 studentów, którzy - oprócz zajęć dydaktycznych - mogą aktywnie działać w licznych kołach naukowych, organizacjach studenckich albo samorządzie studentów.
Rekrutacja będzie przebiegała drogą elektroniczną w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Rok założenia: 1999
(został utworzony na bazie istniejącej od 1954 r. Akademii Teologii Katolickiej)
Studenci ogółem: 16 726
– w tym na studiach stacjonarnych: 11 735
Udział kobiet: 10 629
Studenci cudzoziemcy: 220
Nauczyciele akademiccy: 734
Uprawnienia habilitacyjne: 6
Uprawnienia doktorskie: 12

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW
  • ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju
  • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
  • dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW – Prorektor ds. studenckich i kształcenia

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt