MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
tel. c. 12 633 63 77
Dział Rekrutacji na Studia, pok. 19
tel. 12 663 14 01, 12 663 14 08, 12 663 14 41, 12 663 14 81
fax 12 663 14 34
Collegium Medicum UJ
31-008 Kraków, ul. św. Anny 12, pok. 7
tel. 12 422 69 22, 12 422 54 44
www.cm-uj.krakow.pl

www.uj.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Czy wiesz, że...
  • Oferta
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O Uniwersytecie

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni. Łączy ścieżki wielu uczonych i znanych osobistości, a historia, nawet ta sprzed siedmiu wieków, nadal jest żywa. Warto ją poznać choćby w skrócie.

Historia w pigułce

Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna się w 1364 roku, kiedy to król Kazimierz Wielki otrzymał od papieża zgodę na założenie uniwersytetu. Siedziba pierwszego polskiego uniwersytetu znajdowała się prawdopodobnie na zamku królewskim na Wawelu.

Rozkwit Akademii Krakowskiej związany jest z postacią królowej Jadwigi, bo to właśnie dzięki jej staraniom uczelnia zyskała rangę europejską. Kilka dekad po śmierci królowej zagraniczni studenci stanowili aż 44% ogółu studiujących na uczelni. Na przełomie XV i XVI wieku krakowska Alma Mater była ważnym centrum nauk matematycznych i astrologicznych (m.in. wtedy studiował tutaj Mikołaj Kopernik), ale także wiedzy tajemnej, czyli alchemii.

Po okresie złotego wieku, nadszedł bardzo trudny czas dla Akademii Krakowskiej. Odrzucenie reformacji wiązało się ze spadkiem znaczenia uczelni na arenie międzynarodowej, a konflikt z jezuitami popieranymi przez króla, jeszcze bardziej osłabił uniwersytet. W czasach stanisławowskich rozpoczęto próbę reformy najstarszej polskiej uczelni, ale została ona przerwana przez rozbiory Polski.

Ponowny rozkwit krakowskiej Alma Mater przypada na połowę XIX wieku, a uczelnia przyjmuje wtedy nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego w hołdzie dla królowej Jadwigi i króla Władysława Jagiełły. Jednak rozwój uniwersytetu znów zostaje przerwany, tym razem przez wybuch II wojny światowej, a następnie trudny okres okupacji stalinowskiej i czasów PRL-u.

Uniwersytet współczesny

Dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński składa się z piętnastu wydziałów i kształci studentów na ponad dwustu kierunkach pierwszego i drugiego stopnia.

Bez względu na to, jaki kierunek zamierzasz wybrać, dajemy Ci możliwości do prowadzenia ciekawych i potrzebnych badań.