MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel. +48 (48) 361 70 00
Centralny Punkt Informacji tel. 48 361 80 00

www.uniwersytetradom.pl; www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

rekrutacja@uthrad.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uczelnia powstała w 1950 r. Posiada obecnie 8 Wydziałów o różnych profilach kształcenia: Informatyki i Matematyki,  Filologiczno-Pedagogiczny, Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa,  Mechaniczny, Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej, Transportu i Elektrotechniki oraz Sztuki. Uczelnia uczestniczy w  projektach Unii Europejskiej, w tym w Programie ERASMUS+. Organizuje wymianę studentów i kadry naukowej w ramach 49 umów bilateralnych  z uczelniami zagranicznymi  z krajów programu i krajów partnerskich. Zatrudnia wykładowców zagranicznych. Wydziały Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki  oraz Sztuki posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora.

Uczelnia w liczbach (stan na 30.11.2016 r.)
Rok założenia: 1950
(Szkoła Inżynierska NOT i Wieczorowa Szkoła Inżynierska)
Liczba studentów ogółem – 5620
- w tym liczba kobiet –3908
- w tym liczba cudzoziemców – 82
- w tym studenci stacjonarni –4025
(stan na dzień 31.12.2016 r.)
Nauczyciele akademiccy: 371
Uprawnienia habilitacyjne: 2
Uprawnienia doktorskie: 7

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
  • dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Badań Naukowych

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt