MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel. 48 361 70 00
Centralny Punkt Informacji
tel. 48 361 80 00

www.uniwersytetradom.pl; www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

rekrutacja@uthrad.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uczelnia powstała w 1950 r. Posiada obecnie 8 Wydziałów o różnych profilach kształcenia: Informatyki i Matematyki; Filologiczno-Pedagogiczny; Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa; Mechaniczny; Nauk Ekonomicznych i Prawnych; Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej; Transportu i Elektrotechniki; Sztuki.

UTH w Radomiu uczestniczy w projektach Unii Europejskiej, w tym w Programie ERASMUS+. Organizuje wymianę studentów i kadry naukowej w ramach 65 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi z krajów programu i krajów partnerskich. Uczelnia ma podpisane umowy dwustronne z uczelniami i ośrodkami badawczymi Czech, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, USA i Chin. Zatrudnia wykładowców zagranicznych.

Wydziały Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki oraz Sztuki posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora, wydziały Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki oraz Sztuki mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uczelnia w liczbach (stan na 30.11.2017 r.)
Rok założenia: 1950 (Szkoła Inżynierska NOT i Wieczorowa Szkoła Inżynierska)
Liczba studentów ogółem – 4511
- w tym liczba kobiet – 2352
- w tym liczba cudzoziemców – 70
- w tym studenci stacjonarni – 3300
(stan na dzień 31.12.2017 r.)
Nauczyciele akademiccy: 370
Uprawnienia habilitacyjne: 3
Uprawnienia doktorskie: 7

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
  • dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Badań Naukowych

 

Informacje dodatkowe

Uwaga: UTH Rad. stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt