MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Dział Kształcenia
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów
tel. 81 445 41 37, 81 445 42 16

www.kul.pl

rekrutacja@kul.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Jakość, wartości, możliwości

Nowoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się uczelnia o 100-letniej tradycji. Znany i ceniony w Europie i na świecie ośrodek naukowy, dbający o jakość studiów, przekazywane wartości i oferujący swoim studentom wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to uczelnia z tradycją i wspaniałymi osiągnięciami naukowymi, wysoko oceniana przez swoich studentów i absolwentów. Prowadzone są tu wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, nauki prawne, społeczne, przyrodnicze i ścisłe.

KUL prowadzi studia na wszystkich stopniach nauczania pod kierunkiem wybitnych specjalistów, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją przekazywania wiedzy. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą podjąć studia na jednym z 40 kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) lub jednolitych magisterskich. Po ukończeniu tego etapu dostępny jest szeroki wachlarz studiów II stopnia, umożliwiających zdobycie tytułu magistra, oraz ciekawe studia podyplomowe, dające szansę na zdobycie kwalifikacji i wiedzy pomocnych w życiu zawodowym. Dla pasjonatów nauki prowadzone są w licznych dziedzinach studia doktoranckie, z których KUL słynie w całej Polsce. Stale rośnie także oferta studiów prowadzonych w języku angielskim, a co za tym idzie – liczba studiujących tu obcokrajowców. Uniwersytet tworzy 8 wydziałów: Nauk

Humanistycznych; Nauk Społecznych; Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji; Teologii; Filozofii; Biotechnologii i Nauk o Środowisku; Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu; Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ważny jest człowiek. Studenci mówiąc o swojej uczelni zawsze podkreślają indywidualne podejście, wspaniałe relacje ze swoimi Mistrzami – profesorami otwartymi na dialog, serdeczne wsparcie kolegów z roku i organizacji studenckich. Cenią uczelnię, gdzie spotykają się ludzie o różnych poglądach, wyznaniach i filozofiach życiowych, tworząc wyjątkową wspólnotę akademicką.

Czy wiesz, że studia na kul to:

  • KUL wkrótce będzie obchodził 100. urodziny! Powstał w 1918 r. i był pierwszym uniwersytetem założonym w Lublinie. To dzięki niemu Lublin znany jest dziś jako miasto akademickie, tętniące studenckim życiem kulturalnym.
  • KUL to jedyny uniwersytet w Polsce, którego profesor został papieżem. Jan Paweł II, jeszcze jako ks. Karol Wojtyła, był wykładowcą uczelni przez blisko 25 lat.
  • Studenci i naukowcy z KUL mają bardzo wiele możliwości uczestniczenia w programach wymian międzynarodowych. Prócz blisko 150 umów w Programie Erasmus+, uczelnia współpracuje z licznymi zagranicznymi instytucjami w ramach tzw. umów bilateralnych. KUL jest także częścią światowej sieci uniwersytetów katolickich, co znacząco zwiększa możliwości wyjazdów na część studiów, praktyki czy też kwerendy naukowe.
  • KUL znany jest z naukowej i artystycznej aktywności studenckiej. Przykładem są studenckie teatry – obecnie na KUL działają aż 3! Jednym z nich jest szeroko znana Scena Plastyczna KUL, coraz większe uznanie zdobywa także Teatr ITP, przygotowujący autorskie musicale.
  • KUL to uniwersytet przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością (KUL CAN) dba, by każdy student miał dostęp do nauki i możliwość godnego studiowania, bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
  • Intensywnie rozwijane są na uczelni nauki ścisłe i przyrodnicze. Przykładem sukcesu naukowców z KUL jest opatentowanie nowatorskiej metody produkcji ektoiny. Jest ona wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym i medycynie, m.in. w leczeniu niektórych nowotworów.
  • Uczelnia umożliwia zdobycie certyfikatów językowych TELC, działają na niej także centra egzaminacyjne języków: włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i chińskiego.

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt