MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 837 938

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,to prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka, istniejąca od 1951 roku. Prowadzi studia I stopnia (inżynierskie / licencjackie), II stopnia (magisterskie), III stopnia (doktoranckie) stacjonarne i niestacjonarne – oraz studia podyplomowe i kursy dokształcające. Akademia kształci na ponad 20 kierunkach studiów.

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

 • www.youtube.com/user/UczelniaWAT
 • www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

Dzień Otwarty:23 marca 2019 r.

harmonogram rekrutacji na studia cywilne I stopnia:

 • od marca do lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety: dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych (wpisane po otrzymaniu świadectwa dojrzałości) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • lipiec – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie decyzji kandydatom o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów, dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów - niedostarczenie świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja z podjęcia studiów w Akademii
 • lipiec-wrzesień – rekrutacja uzupełniająca na wolne kierunki;
 • październik – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

 

 harmonogram rekrutacji na studia cywilne II stopnia:  

 

od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich

 

 • od stycznia do lutego– rejestracja kandydatów poprzez (IRK) oraz złożenie dokumentów
 • luty – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • luty – rekrutacja uzupełniająca

 

od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich

 • od maja do września – rejestracja kandydatów poprzez (IRK) oraz złożenie dokumentów
 • wrzesień – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • wrzesień – rekrutacja uzupełniająca.


Uwaga!

 • informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia wojskowe znajdują się w dziale "UCZELNIE WOJSKOWE
 • dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie:www.wat.edu.pl
 • na studiach I stopnia specjalności wybierane są po II roku (po 4 semestrze)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt