MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest uczelnią kształcącą na ponad 20 kierunkach studiów.
Dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie). Jednolite studia magisterskie
na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Studia podyplomowe
oraz kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej i inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

 • www.wat.edu.pl
 • www.youtube.com/user/UczelniaWAT
 • www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

Dzień Otwarty: 28 marca 2020 r.

Informacje dodatkowe

Uwaga: informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia wojskowe znajdują się w dziale "UCZELNIE WOJSKOWE".

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE I STOPNIA:

 • od marca do lipca – rejestracja kandydatów poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) – wymagane wypełnienie podania-ankiety: dane osobowe, wybrane kierunki studiów, wyniki maturalne będące podstawą wyliczenia punktów rankingowych (wpisane po otrzymaniu świadectwa dojrzałości) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  w wysokości 85zł (bez względu na liczbę kierunków określonych
  w procesie rejestracji na studia)
 • lipiec – ogłoszenie list kandydatów przyjętych; wysłanie informacji i kandydatom
  o przyjęciu oraz decyzji o nieprzyjęciu na studia, informacja o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej na określone kierunki studiów, dostarczanie do Akademii przez kandydatów przyjętych wymaganych dokumentów – nie przedłożenie świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie, traktowane jest jako rezygnacja
  z podjęcia studiów w Akademii
 • lipiec-wrzesień – rekrutacja uzupełniająca na wolne kierunki;
 • październik – immatrykulacja i rozpoczęcie studiów w WAT.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE II STOPNIA:  

od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich

 • od stycznia do lutego – rejestracja kandydatów poprzez (IRK) oraz złożenie dokumentów
 • luty – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • luty – rekrutacja uzupełniająca

od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich

 • od maja do września – rejestracja kandydatów poprzez (IRK) oraz złożenie dokumentów
 • wrzesień – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • wrzesień – rekrutacja uzupełniająca.

dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie: www.wat.edu.pl (zakładka kształcenie)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt