MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
Strefa Obsługi Studenta
Dział Rekrutacji i Kształcenia
90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1B
tel. 42 272 51 77, 42 272 51 78
tel. 42 272 51 80, 42 272 51 75, 42 272 51 76

www.umed.pl

rekrutacja@umed.lodz.pl; rekrutacja-pomoc@umed.lodz.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • O nas
 • Oferta
 • Życie studenckie
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Niech nauka będzie z Tobą!

Uniwersytet Medyczny w Łodzi powstał z połączenia dwóch łódzkich uczelni: Akademii Medycznej oraz Wojskowej Akademii Medycznej. Tradycja kształcenia wojskowego kontynuowana jest na Wydziale Wojskowo-Lekarskim – jako jedyna uczelnia w Polsce kształcimy lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych RP.

Nasz rozwój oparty jest na nowoczesnej bazie naukowej oraz wysoce wyspecjalizowanej kadrze nauczycieli akademickich:

 • 3 potężne szpitale kliniczne, w tym CKD – największy i najnowocześniejszy ośrodek w regionie
 • Centrum Dydaktyczne – nowoczesne sale wykładowe, fantomowe, unikatowe laboratoria
 • Strefa Wiedzy i Innowacji – unikalna przestrzeń do realizacji interdyscyplinarnych projektów i tworzenia innowacji
 • Nowoczesne Centrum Informacyjno-Biblioteczne – przestrzeń do nauki indywidualnej i zespołowej
 • Centrum Symulacji Medycznych (CSM) – medycyna XXI wieku w zasięgu ręki – otwarcie w październiku 2017 r.

Obecnie na UM w Łodzi studiuje 8,5 tys. osób, w tym 700 studentów studiów prowadzonych w j. angielskim.

Profesjonalne przygotowanie specjalistów do pracy w różnych systemach opieki zdrowotnej jest naszym priorytetem. Posiadamy atrakcyjną i zróżnicowaną - uwzględniającą wymagania unijne, potrzeby krajowego rynku usług medycznych oraz preferencje potencjalnych kandydatów – ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia: studia jednolite magisterskie, I i II stopnia, doktoranckie oraz podyplomowe. Każdego roku na uczelnię aplikuje kilkanaście tysięcy kandydatów.

Kształcimy własną kadrę akademicką oraz prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, a także świadczymy usługi badawcze. Strategiczne obszary działalności badawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dotyczą przede wszystkim chorób cywilizacyjnych m.in: kardiologii, onkologii, diabetologii, chorób metabolicznych, fizjoterapii.

WYDZIAŁ LEKARSKI

kierunki:

 • higiena dentystyczna (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne)
 • lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • lekarsko-dentystyczny (5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • techniki dentystyczne (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne)

Kontakt:
al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
e-mail: dziekan.lekarski@umed.lodz.pl
tel.: (42) 272 59 33
www.lekarski.umed.lodz.pl

Oddział Stomatologiczny
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
e-mail: dziek_st@umed.lodz.pl
tel.: (42) 675 74 46
www.stomatologia.umed.lodz.pl

WYDZIAŁ WOJSKOWO-LEKARSKI

kierunki:

 • lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • lekarski w ramach limitu MON (6-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne)
 • fizjoterapia (2-letnie studia II stopnia, stacjonarne)

Kontakt:
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
e-mail: dziekanat.wojlek@umed.lodz.pl
tel.: (42) 272 50 31 – 33
www.wojlek.umed.lodz.pl

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

kierunki:

 • farmacja (5,5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne)
 • analityka medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne)
 • kosmetologia (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne wieczorowe i zaoczne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Kontakt:
ul. Muszyńskiego 1, 91-151 Łódź
e-mail: dziek_farm@umed.lodz.pl
tel.: (42) 677 91 14 - 16
www.farmacja.umed.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

kierunki:

 • dietetyka (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne)
 • fizjoterapia (5-letnie jednolite studia magisterskie, stacjonarne)
 • koordynowana opieka senioralna (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne)
 • pielęgniarstwo (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne; studia I stopnia tzw. „pomostowe”, stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)
 • położnictwo (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne)
 • ratownictwo medyczne (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne)
 • zdrowie publiczne (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne; 2-letnie studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne)

Kontakt:
pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź
e-mail: ewa.gorecka@umed.lodz.pl
tel.: (42) 272 50 25 – 26
www.naukiozdrowiu.umed.lodz.pl

Oddział Pielęgniarstwa i Położnictwa
ul. Jaracza 63, 90-251 Łódź
tel.: (42) 272 59 79 – 82
www.pielegniarstwo.umed.lodz.pl

WYDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

kierunki:

 • biotechnologia (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne; 2-letnie studia II stopnia w j. angielskim)
 • elektroradiologia (3-letnie studia I stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne)

Kontakt:
ul. Żeligowskiego 7/9, 90-752 Łódź
tel.: (42) 272 51 94 – 99
www.wnbikp.umed.lodz.pl

Pasja nauki – pasja pomagania – pasja działania

 • jedna z największych uczelni medycznych w Polsce
 • 8 500 studentów
 • w tym 700 studentów zagranicznych na studiach anglojęzycznych
 • wymiana studentów z kilkudziesięcioma uczelniami partnerskimi
 • kilkanaście tysięcy kandydatów każdego roku
 • licea patronackie – I, III, XVIII, XXVI, XXXIII LO w Łodzi, LO Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickie LO OO. Bernardynów oraz LO w Konstantynowie Łódzkim
 • XIII LO w Łodzi – liceum patronackie Wydziału Farmaceutycznego
 • kilkanaście kierunków w ramach 5 wydziałów:
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Wydział Lekarski
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Wojskowo-Lekarski
 • jedyny w Polsce kierunek kształcący lekarzy dla wojskowej służby zdrowia - kierunek lekarski na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, prowadzony we współpracy z MON
 • nowy, unikatowy kierunek studiów – koordynowana opieka senioralna; dla osób, które chcą zawodowo zajmować się organizacją opieki zdrowotnej dla osób starszych
 • unikatowa w skali kraju propozycja dla absolwentów ratownictwa medycznego – studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością organizacja medycznych czynności ratunkowych i zarządzania kryzysowego
 • sfinansowane ze środków unijnych Centrum Dydaktyczne - jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce:
  • nowoczesna aula mieszcząca 1000 osób
  • 20 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych
  • sale komputerowe (180 stanowisk dydaktycznych)
  • najnowocześniejsze w Polsce centrum stomatologiczne
  • wyjątkowe w skali Europy laboratoria
  • systemy komputerowe oraz nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • najnowsza aparatura dydaktyczna i laboratoryjna

 • baza kliniczna w postaci 3 potężnych szpitali uniwersyteckich – w tym największy i najnowocześniejszy szpital w regionie: Centrum Kliniczno-Dydaktyczne, wyposażony m.in. w nowoczesną hybrydową salę operacyjną, komfortowe sale chorych oraz multimedialne zaplecze dydaktyczne
 • liczne sukcesy młodych naukowców – wyróżnienia krajowe i międzynarodowe, granty badawcze
 • 4 domy studenckie
 • obozy wakacyjne, zimowe, sportowe, obozy „roku zero”
 • Strefa Obsługi Studiów - SOS, czyli pierwsza pomoc dla studenta: w jedynym miejscu można m.in. złożyć podanie o akademik, wniosek o stypendium, porozmawiać z doradcą zawodowym
 • ponad 60 kół naukowych
 • 12 organizacji studenckich
 • łódzki oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland - największa na świecie organizacja studencka
 • Młoda Farmacja - sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
 • Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii (PTSS)
 • Studenckie Towarzystwo Naukowe - pierwszy krok do kariery naukowej
 • Chór UM w Łodzi
 • AZS – od 2010 r. najlepszy Uczelniany Klub AZS wśród uczelni medycznych

Kierunki:

  • Wydział Lekarski
   90-419 Łódź, al. T. Kościuszki 4
   e-mail: dziek_lek@umed.lodz.pl
   tel. (042) 632 91 96, 632 51 20, 639 39 69, fax. (042) 639 39 30

   - Lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Lekarsko-Dentystyczny (5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Techniki Dentystyczne (studia I i II stopnia)
  • Wydział Farmaceutyczny
   91-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 1
   e-mail: dziek_farm@umed.lodz.pl
   tel. (042) 677 91 14 do 17, 677 93 09, fax. (042) 678 83 98

   - Farmacja (5,5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Analityka Medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Kosmetologia (studia I i II stopnia)
  • Wydział Wojskowo-Lekarski
   90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1
   e-mail: dziek_wojlek@umed.lodz.pl
   tel. (042) 639 32 01, 639 32 02, fax. (042) 633 64 19

   - Wojskowo-Lekarski (6-letnie jednolite studia magisterskie)
   - Fizjoterapia (studia I i II stopnia)
  • Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
   90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 58
   e-mail: dziek_pp@umed.lodz.pl
   tel./fax. (042) 678 37 26

   - Pielęgniarstwo (studia I i II stopnia)
   - Pielęgniarstwo tzw. pomostowe (studia I stopnia)
   - Położnictwo (studia I i II stopnia)
   - Położnictwo tzw. pomostowe (studia I stopnia)
  • Wydział Nauk o Zdrowiu
   90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1
   e-mail: dziek_noz@umed.lodz.pl
   tel. (042) 639 32 85, 639 32 86, fax.(042) 639 32 82

   - Dietetyka (studia I i II stopnia)
   - Zdrowie publiczne (studia I i II stopnia)
   - Socjologia (studia I stopnia)
   - Ratownictwo Medyczne (studia I stopnia)
  • Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
   92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 2B
   e-mail: dziek_nbkp@umed.lodz.pl
   tel. (042) 679 12 22, 678 30 84, fax. (042) 679 12 21

   - Biotechnologia (studia I i II stopnia)
   - Elektroradiologia (studia I stopnia)

Nie samą nauką żyje student!

Idąc na studia jako młodzi ludzie uprzedzani jesteśmy, że cały swój czas będziemy musieli poświęcać na naukę… Szczególnie jeśli decydujemy się skierować swoje kroki na uczelnię medyczną. W dzisiejszych czasach powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że po zakończeniu edukacji będziemy potrzebować również doświadczenia i umiejętności których nie nauczymy się wyłącznie na zajęciach, a dzięki którym podniesiemy swoją wartość na rynku pracy i będziemy mogli łatwiej radzić sobie z problemami.

Na naszej uczelni działa wiele organizacji studenckich pozwalających nabyć i rozwijać takie zdolności. Nie wszyscy wiedzą co to za organizacje i czym się zajmują, warto więc przedstawić bliżej kilka z nich.

Samorząd Studentów

To nadrzędna organizacja studencka uczelni, która dba o szeroko rozumiane interesy studentów, uczestnicząc w podziale środków pieniężnych, opiniując uchwały oraz program studiów. Wielu „samorządowców” jest członkami Rad Wydziałów i uczelnianego Senatu.

Organizuje także wiele wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, obozy studenckie (Roku Zero, majówka, obozy żeglarskie), imprezy sportowe, koncerty, Medykalia, Wybory Miss, akcje charytatywne, projekty długoterminowe (Umed Tańczy czy Umed Coolturalnie), a także wspiera inicjatywy innych organizacji studenckich.

Osoby działające w Samorządzie są otwarte, pomysłowe i kreatywne, mają duże zdolności organizacyjne i uczą się pracy zespołowej.

Klub Uczelniany AZS

AZS to klub dla każdego, kto lubi aktywność sportową. Obejmuje ponad 20 sekcji różnych dyscyplin sportowych, zarówno indywidualnych (m.in. lekka atletyka, kolarstwo, wspinaczka, narciarstwo), jak i drużynowych (siatkówka, futsal, piłka ręczna). Zrzeszenie w klubie AZS daje możliwość wyjazdów na obozy treningowe i reprezentowania uczelni podczas zawodów.

Aktywność sportowa to podstawa zdrowego trybu życia, ale także kształtowanie charakteru, woli walki, pokonywanie słabości. Sport może być jednocześnie rozrywką i pasją, każdy znajdzie dyscyplinę odpowiednią dla siebie.

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Chór to oczywiście miejsce dla osób lubiących muzykę. Tam poznasz ludzi dzielących wspólną pasję, spędzających czas na tym co kochają. Występów można wysłuchać między innymi podczas ważnych uroczystości uczelnianych. Chór z licznymi sukcesami bierze udział w wielu konkursach krajowych i międzynarodowych.

Jeżeli również uważasz, że muzyka jest najlepszym lekarstwem na choroby – powinieneś dołączyć do grona chórzystów!

Studenckie Towarzystwo Naukowe

STN to organizacja zrzeszająca wszystkie koła naukowe działające na uczelni. Jeśli Twoją pasją jest nauka, pragniesz pogłębiać swoją wiedzę w określonych dziedzinach czy też rozpocząć badania naukowe - zaangażowanie się w działalność koła naukowego będzie właściwym krokiem. Współpraca z osobami podzielającymi Twoje zainteresowania pomoże odnaleźć drogę w obszernym świecie nauki.

IFMSA – Poland (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny)

To największa organizacja studencka działająca na całym świecie i zrzeszająca ponad 1 000 000 młodych ludzi. Studenci medycyny działają w ramach stałych programów, mających na celu powiększanie świadomości ludzi na temat chorób, ochrony zdrowia, badań profilaktycznych. Łódzki oddział może się pochwalić programami autorskimi, np. Marrow Hero (szerzenie idei dawstwa szpiku), Kostek z klasą (poszerzanie wiedzy dotyczącej osteoporozy) czy Wyroluj Raka (profilaktyka chorób nowotworowych u kobiet).

Ponadto, członkowie IFMSA maja możliwość udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach rozwijających umiejętności młodych medyków, a także w ciekawych praktykach wakacyjnych i wymianach naukowych w wielu państwach świata.

W IFMSA poznasz ciekawych ludzi z pasją, kreatywnych, aktywnych, którzy chcą zaistnieć i dać z siebie coś więcej.

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii

Studenci stomatologii również mają swoją organizację! Dołączając do niej masz okazję uczestniczyć w wielu ciekawych konferencjach, być na bieżąco z branżowymi nowinkami i brać udział w przydatnych szkoleniach. Organizowane są także akcje promujące zdrowie jamy ustnej i zachęcające do profilaktyki. PTSS to szansa na poszerzanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Młoda Farmacja - Łód

To organizacja ogólnopolska zrzeszająca młodych farmaceutów. Działacze organizacji wspierają się wzajemnie w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń w dziedzinie farmacji. Uczestniczenie konferencjach organizowanych przez MF to okazja do poznania studentów tego samego kierunku z innych uczelni w całej Polsce. Członkowie biorą także udział w wielu akcjach promocyjnych, warsztatach i szkoleniach.

IAESTE

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) jest organizacją międzynarodową, której celem jest wymiana praktyk studenckich oraz umożliwianie studentom wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi weryfikację wiedzy nabytej w czasie studiów, zdobywanie doświadczeń zawodowych i naukowych, nawiązywanie kontaktów ze studentami innych narodowości, doskonalenie zdolności językowych oraz interpersonalnych.

Podsumowując, w organizacjach i kołach zainteresowań pracuje mnóstwo fantastycznych i wartościowych osób. Uczestniczenie w projektach to nowe doświadczenia i umiejętności, a jeśli nie wiesz jeszcze co tak naprawdę chcesz robić, w stowarzyszeniach możesz jeszcze w trakcie sprawdzić jak odnajdujesz się w różnych rolach.

Działając, rozwijamy się – a więc do dzieła!

Więcej informacji na stronach internetowych: www.umed.pl oraz www.stud.umed.lodz.pl

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

STUDIA STACJONARNE

Jednolite magisterskie
- analityka medyczna i farmacja - chemia i biologia na poziomie rozszerzonym,
- lekarski i lekarsko-dentystyczny – biologia i chemia na poziomie rozszerzonym oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym,

I stopnia
- pielęgniarstwo i położnictwo - biologia na poziomie co najmniej podstawowym,
- fizjoterapia - biologia oraz fizyka albo matematyka na poziomie co najmniej podstawowym,
- kosmetologia - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym,
- techniki dentystyczne - biologia na poziomie przynajmniej podstawowym oraz sprawdzian zdolności manualnych,
- zdrowie publiczne – 2 przedmioty spośród 4 do wyboru: biologia, chemia, matematyka lub wiedza o społeczeństwie na poziomie co najmniej podstawowym,
- ratownictwo medyczne - 2 przedmioty spośród 3 do wyboru: biologia, chemia lub matematyka na poziomie co najmniej podstawowym,
- dietetyka - biologia na poziomie co najmniej podstawowym i chemia na poziomie rozszerzonym,
- biotechnologia - biologia i chemia na poziomie co najmniej podstawowym. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega jednak ona punktacji,
- biologia, fizyka lub matematyka na poziomie co najmniej podstawowym. Warunkiem koniecznym przyjęcia jest znajomość języka angielskiego potwierdzona oceną z matury lub innym certyfikatem, nie podlega jednak ona punktacji,
- socjologia – język polski i język obcy na poziomie co najmniej podstawowym oraz historia albo wiedza o świecie na poziomie co najmniej podstawowym; dla kandydatów legitymujących się „stara maturą” konkurs ocen świadectw dojrzałości,
- studia tzw. „pomostowe” (dla położnych i pielęgniarek) - egzamin ustny odpowiednio z pielęgniarstwa lub położnictwa klinicznego. Wymagane jest świadectwo maturalne oraz dyplom pielęgniarki lub położnej.

II stopnia
- pielęgniarstwo i położnictwo - konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy odpowiednio z pielęgniarstwa lub położnictwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na danym kierunku,
- fizjoterapia - egzamin testowy z fizjoterapii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
- kosmetologia - egzamin testowy z biologii i chemii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
- kierunek zdrowie publiczne:
a) specjalność medycyna ratunkowa - egzamin testowy z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne,
b) pozostałe specjalności – egzamin testowy ze zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne,
- dietetyka – egzamin testowy z dietetyki. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
- biotechnologia - konkurs średniej ocen uzyskanej w całym okresie studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Studia II stopnia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, elektroniki, farmacji, fizjoterapii, fizyki, fizyki technicznej, kosmetologii, kierunku lekarskiego, kierunku lekarsko-dentystycznego, inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, weterynarii, zdrowia publicznego i odpowiadających im kierunków uczelni zagranicznych,
- socjologia – konkurs ocen dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych, procesów społecznych, współczesnych teorii socjologicznych. Zajęcia mogą odbywać się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Piotrkowie Trybunalskim.

STUDIA NIESTACJONARNE

Jednolite magisterskie
- farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny - studia wieczorowe - obowiązują zasady rekrutacji takie same, jak na studiach stacjonarnych na danym kierunku.

I stopnia
- techniki dentystyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, biotechnologia - studia wieczorowe - obowiązują zasady rekrutacji takie same, jak na studiach stacjonarnych na danym kierunku.

- techniki dentystyczne - studia zaoczne - konkurs ocen dyplomów technika dentystycznego,
- pielęgniarstwo, położnictwo - studia zaoczne tzw. „pomostowe” - egzamin ustny odpowiednio z pielęgniarstwa lub położnictwa klinicznego. Wymagane jest świadectwo maturalne oraz dyplom pielęgniarki lub położnej,
- kosmetologia - studia zaoczne - konkurs świadectw dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna,
- ratownictwo medyczne - studia zaoczne - konkurs ocen dyplomów ukończenia średniej szkoły medycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagany jest dyplom ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej lub dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim,
- socjologia - studia zaoczne – należy zdawać na maturze język polski i język obcy oraz do wyboru historię lub wiedzę o świecie na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci legitymujący się „stara maturą” – konkurs świadectw dojrzałości,

II stopnia
- pielęgniarstwo, położnictwo - studia zaoczne - konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz egzamin testowy odpowiednio z pielęgniarstwa lub położnictwa klinicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tych kierunkach,
- fizjoterapia - studia zaoczne - konkurs ocen dyplomów licencjackich oraz rozmowa kwalifikacyjna. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
- kosmetologia - studia zaoczne - testowy egzamin z chemii i biologii. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku,
- zdrowie publiczne – studia zaoczne:
a) specjalność medycyna ratunkowa - egzamin testowy z ratownictwa medycznego i zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne lub jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne,
b) pozostałe specjalności - studia zaoczne – egzamin testowy ze zdrowia publicznego. Wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych magisterskich lub równorzędnych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które zrealizowały i zaliczyły zajęcia obejmujące 60% treści podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku zdrowie publiczne. Zajęcia mogą odbywać się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Piotrkowie Trybunalskim,
- socjologia – studia zaoczne – konkurs ocen dyplomów oraz rozmowa kwalifikacyjna z zakresu podstaw socjologii, historii socjologii, metod i technik badań społecznych, procesów społecznych, współczesnych teorii socjologicznych. Zajęcia mogą odbywać się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Piotrkowie Trybunalskim.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt