MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1
Biuro Rekrutacji:
20-059 Lublin, Aleje Racławickie 1, pokój nr 11, 12
tel. 81 448 50 73, 81 448 50 76

www.umlub.pl

rekrutacja@umlub.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, na różnych wydziałach i kierunkach, studiuje 6925 osób. Uniwersytet Medyczny w Lublinie zatrudnia ponad 2300 pracowników, wśród których są m.in. nauczyciele akademiccy (1371). W tej grupie znajduje się ok. 110 osób z tytułem profesora, 188 doktorów habilitowanych i 792 doktorów nauk medycznych, farmaceutycznych lub przyrodniczych oraz 389 pracowników technicznych w tym  naukowo-technicznicznych  56, oraz 557 pracowników obsługi i administracji Uczelni.

Lubelska Uczelnia obecnie posiada 164 wydziałowych jednostek organizacyjnych tj. katedr, zakładów, klinik, samodzielnych pracowni, pracowni, laboratoriów. Uniwersytetowi Medycznemu podlegają trzy szpitale posiadające certyfikat akredytacyjny nadany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 i Dziecięcy Szpital Kliniczny.

Studia w UM odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od trzynastu lat lubelski UM oferuje również studia anglojęzyczne dla obcokrajowców (aktualnie kształci się w tym systemie 1065 studentów).

UM utrzymuje ożywione międzynarodowe kontakty naukowe dzięki współpracy m.in. z: Rush University w Chicago (USA), Hvidovre Hospital w Kopenhadze (Dania), Maria Ziekenhuis Hospital w Tilburgu (Holandia), University of Pensylwania (USA), M. Negri University w Mediolanie (Włochy), Uniwersytetem w Bochum (Niemcy) oraz Uniwersytetem Medycznym we Lwowie (Ukraina). Lubelska Uczelnia poprzez swoje uczestnictwo w programie TEMPUS kontynuuje współpracę z uniwersytetami w Madrycie (Hiszpania) i Brukseli (Belgia).


Uczelnia w liczbach Rok założenia: 1950
Liczba studentów ogółem – 6925
- w tym liczba cudzoziemców – 1320
- w tym studenci stacjonarni – 5094

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop – Rektor
  • prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk - Prorektor ds. Nauki
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych - Prorektor ds. Kształcenia
  • prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński - Prorektor ds. Klinicznych
  • prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz - Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt