MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. 58 349 11 11
Uczelniane Centrum Rekrutacji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91
Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90
www.rekrutacja.gumed.edu.pl; www.admission.mug.edu.pl
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl; admission@gumed.edu.pl

www.gumed.edu.pl; www.mug.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju i za granicą. Co roku, wielu młodych ludzi podejmuje starania o możliwość studiowania w tej największej uczelni medycznej Polski północnej, ponieważ oprócz dobrej marki może się ona też poszczycić wspaniałą lokalizacją. Morze, piaszczysta plaża i przepiękna Starówka to magnesy przyciągające nie tylko Polaków, ale też wielu obcokrajowców. GUMed, powołany do życia w 1945 r., nawiązuje do tradycji Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Gdański Uniwersytet Medyczny, według aktualnego rankingu „Perspektyw”, plasuje się w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich uczelni państwowych (8 miejsce), natomiast wśród uczelni medycznych w Polsce zajmuje drugie miejsce. Kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na czterech wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym, Nauk o Zdrowiu i Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.
Najbardziej popularne kierunki to kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna i farmacja. Dużą popularnością cieszą się również kierunki Wydziału Nauk o Zdrowiu. Wśród studentów GUMed jest ponad 800 studentów zagranicznych, co stanowi niemal 16% wszystkich żaków w Uczelni. To ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Co roku studia na Uczelni podejmuje ponad 150 młodych ludzi z zagranicy. O jedno miejsce na studiach prowadzonych w języku angielskim ubiega się od 2,5 do 3 kandydatów. GUMed od kilkunastu lat prowadzi kierunek lekarski, na którym zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Uczelnia organizuje także kursy przygotowawcze, takie jak: Premedical Course i Pre-Health Course. W ubiegłym roku Uczelnia uruchomiła trzyletni licencjat – pielęgniarstwo i dietetykę, także prowadzone w języku angielskim.

Studenci korzystają z dogodnie zlokalizowanego kampusu i zmodernizowanej w 2016 roku biblioteki naukowej. Do dyspozycji mają również studencki klub „Medyk”. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu MNiSW oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). To potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł. GUMed stale modernizuje bazę dydaktyczną i kliniczną. W 2011 r. zakończyła się budowa Centrum Medycyny Inwazyjnej, finansowana z budżetu państwa kwotą 480 mln zł. Nowy szpital mieści się 12 oddziałów zabiegowych. Jednocześnie może być tu hospitalizowanych ponad 300 pacjentów. Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmigłowców, które jest bezpośrednio połączone z oddziałem ratunkowym. Aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje budowę Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Nowoczesny szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ma się składać z kompleksu czterech połączonych ze sobą budynków. Przeniesie się tu 20 klinik niezabiegowych, dziś rozproszonych po całym terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Środki finansowe na budowę szpitala CMN pochodzą przede wszystkim z budżetu państwa, które zarezerwowało na ten cel 594 mln zł. Dodatkowo na początku 2017 r. otwarto Centrum Symulacji Medycznej. Uruchomienie jednostki otworzyło zupełnie nowe możliwości w kształceniu medycznym oraz umożliwi obiektywną ocenę nabytych w trakcie studiów kompetencji. Studenci zawodu uczyć się będą nie na pacjencie, a na fantomach, zaawansowanych symulatorach człowieka.Uczelnia prowadzi aktywną wymianę międzynarodową w ramach programu ERASMUS+. Uczestniczy w pracach sieci uniwersytetów bałtyckich BSRUN i ScanBalt. GUMed sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów oraz popularyzuje wiedzę z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia. Jest organizatorem Medycznego Dnia Nauki i Pikniku na Zdrowie, imprez, które służą podnoszeniu świadomości prozdrowotnej w naszym województwie. Od 2009 r. Uczelnia jest członkiem projektu Study in Pomorskie, służącego promocji międzynarodowej uczelni wyższych województwa pomorskiego.

Uczelnia w liczbach

Rok założenia: 1945
Studenci ogółem (I, II, M): 5204
- udział kobiet: 2776
- studenci cudzoziemcy: 805

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor
  • prof. dr hab. Tomasz Bączek – prorektor ds. nauki
  • dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich
  • dr hab. Edyta Szurowska, prof. nadzw. – prorektor ds. klinicznych
  • prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt