MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. c. 91 48 00 700, fax 91 48 00 705
Dział Rekrutacji:
tel. 91 48 00 816, 91 48 00 817, 91 48 00 827

www.pum.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie powstał 20 marca 1948 roku. W 1983 roku utworzono dwa wydziały: Lekarski i Lekarski z Oddziałem Stomatologii. W roku akademickim 2001/2002 powołano Wydział Pielęgniarski, który dwa lata później przekształcono w Wydział Nauk o Zdrowiu. W 1996 roku rozpoczęto naukę w języku angielskim tworząc English Program, w 2006 powstał drugi kierunek – Faculty of Medicine and Dentistry. W marcu 2007 roku zmieniono nazwę Wydziału Stomatologii na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. W 2008 roku uruchomiono Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. A w 2009 r. powstał Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim. W 2013 roku utworzono Program Asklepios adresowany do obywateli Niemiec. Obecnie na czterech wydziałach Uczelni działa trzynaście kierunków. W strukturze uczelni są dwa szpitale: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2. W PUM kształci się blisko pięć tysięcy studentów, w tym ponad sześciuset siedemdziesięciu studentów anglojęzycznych z 33 krajów świata, m.in. z Norwegii, Szwecji, Niemiec i Kanady. PUM utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. w USA, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii. W 2012 roku PUM wraz z IPN stworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmu, której celem jest identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych. 

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1948
Uprawnienia habilitacyjne: 4
Uprawnienia doktorskie: 9

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Rektor
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec – Prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska – Prorektor ds. dydaktyki
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski – Prorektor ds. klinicznych

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt