MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Warszawski Uniwersytet Medyczny

02-091 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 61
tel. 22 572 09 98 (rekrutacja)

www.wum.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest jedną z największych Uczelni medycznych w Polsce z historią sięgającą 1809 roku. Oferta edukacyjna, stworzona w oparciu o nowoczesne programy nauczania, obejmuje 14 kierunków i 1 specjalność. Na Uczelni kształci się ponad 9 tys. studentów, w tym ponad 800 obcokrajowców. Kadra dydaktyczno-naukowa, stanowiąca czołówkę polskich naukowców – wykwalifikowanych specjalistów, liczy 1800 pracowników, w tym 180 profesorów tytularnych. Wielu z nich to krajowi konsultanci w różnych dziedzinach medycyny. Świadectwem dbałości o poziom kształcenia są przyznawane Uczelni tytuły i certyfikaty, a także najwyższe pozycje w prestiżowych rankingach szkół wyższych.
Wysoka efektywność nauczania jest osiągana dzięki nowoczesnej komunikacji ze studentami, dbałości o kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stworzeniu oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego są wydziały, które prowadzą działalność dydaktyczną i badania naukowe.
W skład Uczelni wchodzą: I Wydział Lekarski, II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego i Oddziałem Dietetyki. Ważną jednostką jest również Centrum Kształcenia Podyplomowego odpowiedzialne za prowadzenie studiów podyplomowych, organizowanie kursów doskonalących i przygotowujących do specjalizacji oraz szkoleń podyplomowych dla obcokrajowców.

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Rektor
  • prof. dr hab. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
  • prof. dr hab. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
  • prof. dr hab. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji
  • prof. dr hab. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych
  • prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt