MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
tel. c. 61 829 40 00, fax 61 829 41 11

www.amu.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • SUPER WYDZIAŁ
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

UAM – Pasja dobrze wykształcona. Studiuj pod dobrą marką!

Jest takie miejsce, w którym 40 000 młodych ludzi codziennie rozwija swoje zainteresowania i pasje.

Jest takie miejsce, gdzie humanistyka spotyka się z naukami ścisłymi, a wiedza krąży między nowoczesnymi laboratoriami i bogatymi zbiorami książek.

Jest takie miejsce, w którym działa 200 kół naukowych oraz 40 sekcji różnych dziedzin sportowych.

Tym miejscem jest UAM! Swoją pasję zrealizuj właśnie z nami. Wiedza, nauka i życie studenckie stanie się dla Ciebie wielką przygodą. Z nami zbuduj swoją przyszłość.

Czy wiesz, że...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w Polsce – rokrocznie zdobywająca czołowe miejsca w uznanych rankingach szkół wyższych?
 • Kampus Morasko UAM, na którym znajduje się 7 wydziałów, to docelowo największy taki kampus akademicki w kraju?
 • UAM to bogactwo ponad 280 kierunków i specjalności i dodatkowo ponad 100 propozycji studiów podyplomowych? Aktualnie studia prowadzone są na 15 wydziałach (czternaście z nich mieści się w Poznaniu, jeden w Kaliszu), a także w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum im. Jana Pawła II w Gnieźnie i w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile.
 • do użytku studentów Uczelnia przeznacza 193 tysiące m2 powierzchni naukowo-dydaktycznej, 1694 miejsca w bibliotekach, 5 milionów woluminów oraz 2000 komputerów?
 • możesz przynależeć do Akademickiego Klubu Lotniczego, Europejskiego Stowarzyszenia Geografów lub Koła Miłośników Literatury Dawnej?
 • studenci informatyki UAM są laureatami międzynarodowego konkursu technologicznego Imagine Cup, organizowanego przez Microsoft?
 • UAM to również największa uczelnia w północno-zachodniej Polsce, z blisko 40 tysiącami studentów oraz 1419 doktorantami? UAM jest uczelnią otwartą dla wszystkich. Niemal wszystkie obiekty uniwersyteckie są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

UAM – Pasja dobrze wykształcona
Studiuj pod dobrą marką!

UAM w obiektywie