MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
tel. c. 61 829 40 00, fax 61 829 41 11

www.amu.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • Nowości
  • Rekrutacja
  • W. Biologii
  • W. N. Społ.
  • W. Ped.-Art.
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Jest takie miejsce, w którym 40 000 młodych ludzi codziennie rozwija swoje zainteresowania i pasje.

Jest takie miejsce, gdzie humanistyka spotyka się z naukami ścisłymi, a wiedza krąży między nowoczesnymi laboratoriami i bogatymi zbiorami książek.

Jest takie miejsce, w którym działa 200 kół naukowych oraz 40 sekcji różnych dziedzin sportowych.

Tym miejscem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jeden z najlepszych polskich uniwersytetów, godny kontynuator tradycji Akademii Lubrańskiego i poznańskiego kolegium jezuickiego – pereł systemu edukacyjnego dawnej Rzeczypospolitej.

Dziś nasz Uniwersytet, od lat we wszystkich rankingach sytuujący się w ścisłej czołówce najlepszych polskich uczelni wyższych, reprezentujących europejski poziom kształcenia i prowadzonych badań naukowych, przeżywa okres wszechstronnego rozwoju naukowego, dydaktycznego i inwestycyjnego.

Aktualnie na 285 kierunkach i specjalnościach studiuje blisko 40 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające.

Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Swoją pasję zrealizuj właśnie z nami. Wiedza, nauka i życie studenckie stanie się dla Ciebie wielką przygodą. Z nami zbuduj swoją przyszłość.