MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Częstochowska

tel. 34 361 07 26, 34 325 02 81, fax 34 361 23 85
Dział Nauczania
42-200 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, pok. 109
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50

www.pcz.pl

d_nauczania@adm.pcz.czest.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 67-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie.
Posiada 6 Wydziałów:


- Wydział Budownictwa,


- Wydział Elektryczny


- Wydział Infrastruktury i Środowiska,


- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,


- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,


- Wydział Zarządzania.


Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.


Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich  - do nadawania stopnia doktora habilitowanego.


Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 27 kierunków studiów około 9 tysięcy studentów, którzy mają do wyboru ponad  100 specjalności.


Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. Ostatnio doszedł kierunek turystyka i rekreacja. W roku akademickim 2017/2018 zostaną uruchomione dwa nowe kierunki: ekoinnowacje w infrastrukturze środowiska oraz menadżer żywności i żywienia.


Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.


Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.


Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS +, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.


Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.


W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:


- Computer Modelling and Simulation,


- Business and Technology,


- Intelligent Energy,


- Biotechnology for Environmental Protection,


- Modelling and Simulation in Mechanics


- Computational Intelligence and Data Mining


- Management and Production Engineering.


- Management.


Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.


Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.


Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.


Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 75 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.


Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę       w polityce czy administracji.


Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.

 

 
Uczelnia w liczbach


Rok założenia: 1949


Liczba studentów ogółem – 8792


- w tym liczba kobiet – (stacjonarne, niestacjonarne, cudzoziemki) 3527


- w tym liczba cudzoziemców – 83


- w tym studenci stacjonarni – 6005

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski  – Prorektor ds. nauczania
  • dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketingu

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Zastrzeżenia prawne | Znak jakości | Sklep | Reklama | Kontakt