MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939
fax 261 837 938

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Zapraszamy do odwiedzenia uczelni na:

 • https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
 • https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA


  DZIEŃ OTWARTY:
    24 marca 2018 r.

  UWAGA! Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się w dziale "UCZELNIE TECHNICZNE" 


ELEMENTY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • od 1 marca – do 31 marca - rejestracja poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów (IRK) i złożenie wniosku do rektora WAT o powołanie do służby kandydackiej
 • od marca do kwietnia - badania lekarskie i badania psychologiczne mające na celu określenie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej – skierowania wydaje Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU);
 • ·       w lipcu- wprowadzenie do IRK wyników maturalnych
 • lipiec –  sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadzany w WAT, obejmujący: kobiety: test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach; test szybkości - bieg na 50m; test wytrzymałości - bieg na 800m; mężczyźni: test siły - podciąganie na drążku [liczba powtórzeń]; test szybkości - bieg na 50m; test wytrzymałości - bieg na 1000m..
  - za każdą konkurencję można otrzymać 100 pkt. przeliczeniowych - aby test był zaliczony, należy uzyskać min. 145 pkt. przeliczeniowych, co daje 1 pkt  rankingowy (można uzyskać max 3 pkt. rankingowe);
 • lipiec –  rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu określenie motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej - można uzyskać max 2 pkt. w przypadku posiadania dodatkowych umiejętności przydatnych w wojsku (np. klasa mundurowa, kurs  spadochronowy itp.);
 • lipiec –  dla kandydatów którzy na maturze nie zdawali języka angielskiego, test z tego języka w WAT;
 • lipiec –  obliczenie punktów rankingowych na podstawie wyników maturalnych wprowadzonych przez kandydata w IRK, sprawdzianu sprawności fizycznej oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • na przełomie sierpnia i września, zakwalifikowani kandydaci na studia wojskowe odbywają podstawowe szkolenie wojskowe (PSW), zakończone złożeniem przysięgi wojskowej.
 • kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych – po ukończeniu studiów I i II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier i mianowani są na stopień podporucznika
 • dodatkowe informacje o zasadach rekrutacji i systemie naliczania punktów rankingowych, dostępne są na stronie:www.wat.edu.pl 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt