MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939
fax 261 837 938

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

WAT Wiedza, Ambicja, Technologia

Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia otwarta, służąca całym potencjałem dydaktyczno-naukowym zarówno studentom w mundurach, jak i studentom cywilnym.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to unikatowa, najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia w Polsce, która od ponad 60 lat kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych. Prowadzi również działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej.

Uczelnia przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę. Proces edukacyjny w WAT oparty jest na współpracy i wzajemnym wspieraniu się w wypełnianiu obowiązków przez nauczycieli akademickich i brać studencką.

Wysoka jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 860 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 profesorów i doktorów habilitowanych), zawsze była i jest priorytetem działalności uczelni. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje również w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów.

W Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonują 22 koła naukowe, w których młodzi ludzie rozwijają swoje zainteresowania i pasje naukowe, nabywają nowe umiejętności, zdobywają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci WAT od lat zdobywają laury w różnych prestiżowych konkursach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. „Microsoft Imagine Cup”.

Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wręcz poszukiwani przez pracodawców. Od lat lokują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych.

Studia cywilne w WAT są trzypoziomowe, opierają się na zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie) i studia doktoranckie. Model studiów oraz realizowane w Akademii plany i programy nauczania w pełni spełniają standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI).

Wojskowa Akademia Techniczna oferuje studia na 19 kierunkach. Podążając za bieżącymi potrzebami gospodarki narodowej, uruchomiła nowe kierunki studiów jak „obronność państwa”, oraz „inżynieria kosmiczna i satelitarna”. W planach jest uruchomienie „biogospodarki”. Obecnie w WAT na studiach wojskowych i cywilnych kształci się ponad 10 tysięcy studentów.

Atrakcyjna lokalizacja uczelni – blisko centrum Warszawy, ale w otoczeniu otuliny Puszczy Kampinoskiej – sprawia, że studia w WAT mają unikatową atmosferę. Bogate zaplecze dydaktyczne i kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to niewątpliwe atuty Akademii.

CZY WIESZ ŻE...

 • w Wojskowej Akademii Technicznej w roku 1963 został skonstruowany pierwszy polski laser
 • w WAT od 1974 roku były prowadzone prace nad laserową syntezą termojądrową
 • WAT zgodnie z ustawą sejmową o powołaniu Uczelni, kształci żołnierzy i osoby cywilne
 • ponad 50% oficerów Wojska Polskiego, to absolwenci WAT
 • w Wojskowej Akademii Technicznej zostało opracowanych wiele rozwiązań i wynalazków, które znalazły zastosowanie w Siłach Zbrojnych RP oraz są elementami ofert eksportowych naszego kraju – m. in.: latające stanowisko dowodzenia, laserowe symulatory strzelania dla broni długiej i krótkiej, przeciwlotniczy zestaw rakiet kierowanych GROM, szyfrator narodowy
 • WAT posiada jedyne w kraju i jedno z dwóch w Europie laboratorium kryptologiczne posiadające certyfikat bezpieczeństwa NATO
 • studenci studiów wojskowych (podchorążowie) otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz umundurowanie
 • wszyscy podchorążowie otrzymują co miesiąc uposażenie finansowe w wysokości ok. 1000 zł
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w jednym kompleksie naukowo-dydaktycznym na warszawskim Bemowie
 • Klub Żeglarski WAT posiada własny port jachtowy nad Zalewem Zegrzyńskim
 • członkowie Koła Historycznego – studenci wojskowi i cywilni – biorą udział w licznych rekonstrukcjach bitew w kraju i poza jego granicami
 • Studenci WAT, w ramach międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS+, realizują część studiów w uczelniach zagranicznych w ponad 15 krajach, m.in. w Belgii, Holandii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt