MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
tel. 22 834 04 31, fax 22 865 10 80
Zespół ds. Rekrutacji:
tel. 22 834 76 67, 795 130 212
www.awf.edu.pl
e-mail: rekrutacja@awf.edu.pl

Filia w Białej Podlaskiej:
21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
tel. 83 342 88 22
www.awf-bp.edu.pl
e-mail: rekrutacja@awf-bp.edu.pl

www.awf.edu.pl

rekrutacja@awf.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1929
Liczba studentów ogółem: 4675
- w tym liczba kobiet: 2152
- w tym liczba cudzoziemców: 126
- w tym studenci stacjonarni: 4313
Nauczyciele akademiccy: 375
Uprawnienia habilitacyjne: 2
Uprawnienia doktorskie: 3

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. nzw. dr hab. Andrzej Mastalerz – Rektor 
 • prof. dr hab. Monika Guszkowska – Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń
 • prof. dr hab. Czesław Urbanik – Prorektor ds. Rozwoju
 • dr hab. Michał Lenartowicz – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • prof. dr hab. Jerzy Sadowski – Prorektor ds. Filii AWF

Informacje dodatkowe

Uwaga:
1. Wszyscy kandydaci przedstawiają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów:
– na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, pielęgniarstwo – z języka polskiego,
– na kierunku: fizjoterapia decydować będzie losowanie,
– na kierunku turystyka i rekreacja – z języka obcego nowożytnego.

Terminarz rekrutacji 2018

 • termin rejestracji elektronicznej w SER od dnia 11 kwietnia 2018 r.
 • egzaminy na  studia I stopnia i jednolite magisterskie od 30 czerwca do 6 lipca 2018 r., na studia II stopnia dnia 11 wrzesień 2018.
 • „Dzień otwarty w AWF”  24 marca 2018 r. godz.10.00 w Hali Gier.
 • © 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt