MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 42 74

www.urk.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Historia Uniwersytetu sięga 1890 r., kiedy przy Wydziale Filozoficznym UJ powstało 3-letnie Studium Rolnicze. Dzięki staraniom pierwszego dyrektora, prof. Emila Godlewskiego, w latach 1906-1910 wybudowano Collegium Agronomicum, które obecnie stanowi siedzibę rektorów i Senatu Uniwersytetu. W 1923 r. studium przekształcono w Wydział Rolniczy UJ. Po zakończeniu działań wojennych wydział wznowił swą działalność. Od 1946 r. funkcjonował już jako Wydział Rolniczo-Leśny, natomiast w latach 1952-53 został przekształcony w Wyższą Szkołę Rolniczą. Lata 60. i 70. były okresem intensywnego rozwoju uczelni. Powstały wtedy nowe wydziały. W 1972 r. nazwę szkoły zmieniono na Akademię Rolniczą.
Z dniem 11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Obecnie uczelnia kształci ponad 10 tys. studentów na wszystkich rodzajach studiów. Zajęcia prowadzone są przez ponad 750 pracowników naukowych. Wszystkie wydziały posiadają prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Rok założenia: 1890
Studenci ogółem: 7759
– w tym na studiach stacjonarnych: 6022
– w tym na studiach II stopnia: 1988
Udział kobiet: 63%
Studenci cudzoziemcy: 120
Nauczyciele akademiccy: 750

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Informacje dodatkowe

Uwaga: terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane w późniejszym terminie; informacja bezpośrednio na uczelni.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt