MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Pomorska w Słupsku

adres korespondencyjny:
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22A
siedziba:
76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64
rekrutacja:
tel. 59 840 59 50, 607 927 430

www.apsl.edu.pl

rekrutacja@apsl.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Pomorska w Słupsku to publiczna Uczelnia wyższa o ponad 50-letniej tradycji, która prężnie rozwija się we wszystkich płaszczyznach działania, czerpiąc z bogatej historii, a jednocześnie idąc z duchem czasu. Uczelnia posiada własną kadrę naukowo-dydaktyczną (ok. 400 osób), która stale podnosi swoje kwalifikacje, zdobywając kolejne stopnie i tytuły naukowe, co gwarantuje wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Zajęcia na wielu kierunkach studiów prowadzą również profesorowie wizytujący z innych naukowych instytucji zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Węgier czy Wielkiej Brytanii. W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok. 3000 studentów na studiach I i II i III stopnia. Bogata oferta edukacyjna Uczelni obejmuje kierunki społeczne, medyczne, przyrodnicze, pedagogiczne, matematyczne, techniczne, inżynierskie oraz ekonomiczne, które prowadzone są zarówno w systemie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Od roku akademickiego 2012/13 uruchomione zostały również studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie historii i literaturoznawstwa.

Rok założenia: 1969

Studenci ogółem: ok. 3000
Uprawnienia doktorskie: 3

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski – Rektor
  • dr hab. prof., nadzw. Danuta Gierczyńska – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów
  • dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel – Prorektor ds. Nauki

 

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady przyjęć:
- podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego, pod warunkiem, że kandydat uzyskał co najmniej 30% punktów z przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na studia.
- w pierwszej kolejności, w ramach planowanej liczby miejsc dostępnej w uczelni, będą przyjmowani kandydaci z maturą międzynarodową, a następnie kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z przedmiotu branego pod uwagę podczas rekrutacji.

Uwaga: uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt