MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27
tel. 61 835 58 00, fax 61 830 11 91

www.sapsp.edu.pl

szkola@sapsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej są policealnymi szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodzie technik pożarnictwa. Kształcącą one aspirantów na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:? Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby? (Dz. U. nr 147 poz. 1230 z 2002 r. z późn. zm.).

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest: posiadanie wykształcenia średniego, wiek do 23 lat, posiadanie predyspozycji fizycznych i psychicznych do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Kandydaci (chłopcy i dziewczęta) ubiegający się o przyjęcie do szkół aspirantów PSP, po złożeniu niezbędnych dokumentów, przystępują do egzaminu wstępnego. Obejmuje on sprawdzian teoretyczny? Test z fizyki i chemii oraz test sprawności fizycznej. Warunkiem niezbędnym jest orzeczenie lekarskie, stwierdzające przydatność do służby w PSP. Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Władze Uczelni:

  • st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz – komendant
  • bryg. mgr Dariusz Markiewicz – zastępca komendanta

 

© 2015 Perspektywy.pl   O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt